-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 100W

2,432,160  1,580,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 120W

2,788,560  1,812,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 150W

2,965,680  1,927,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 200W

3,594,240  2,336,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 50W

1,449,360  941,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 70W

1,546,000  1,004,900 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 100W

1,848,960  1,201,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 120W

2,766,960  1,797,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 150W

2,812,320  1,827,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 200W

3,574,800  2,323,000 
-36%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 10W

198,720  128,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 20W

295,920  191,750 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 30W

455,760  295,000 
Secured By miniOrange