-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 100W

1,230,000  861,000 

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 10W

257,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 150W

2,510,000  1,757,000 

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 20W

370,000 
-45%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 30W

516,000  283,800 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 50W

686,000  480,200 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-11 60W

2,090,000  1,463,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-11 60W

1,570,000  1,099,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-13 200W

2,720,000  1,904,000 
-30%
3,700,000  2,590,000 
-30%
4,200,000  2,940,000 
-30%
2,870,000  2,009,000 
-30%
4,280,000  2,996,000 
-30%
4,900,000  3,430,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn đường pha cao áp NL-01

3,970,000  2,779,000 
Secured By miniOrange