Tag Archives: led

Cha đẻ của đèn LED phàn nàn rằng ông bị lãng quên – Nick Holonyak Jr

Nick Holonyak Jr

Người phát hiện loại điốt phát quang (led) đầu tiên cho rằng nghiên cứu của ông là nền tảng của phát minh mới nhận giải Nobel Vật lý hôm qua, nhưng nó lại không được công nhận.   Năm 1962, Nick Holonyak Jr. là người phát hiện loại điốt phát quang, hay LED (Light Emitting […]

Call Now Button