-45%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng

Đèn nhà xưởng DNX-04

2,703,000  1,486,650 
-45%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng

Đèn nhà xưởng DNX-03

2,027,000  1,114,850 
-40%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng

Đèn nhà xưởng DNX-02

946,000  567,600 
-45%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng

Đèn nhà xưởng DNX-01

1,216,000  668,800 
-45%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Hufa

Đèn choa nhôm led 50W

370,000  203,500 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB513

4,268,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB512

3,208,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB511

2,346,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB510

1,626,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB509

1,509,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SAPB508

1,149,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY-Đèn nhà xưởng Panasonic LED 240W NHB2406

6,600,000  4,290,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY – Đèn nhà xưởng Panasonic LED 180W NHB2106

6,200,000  4,030,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY – Đèn nhà xưởng LED 180W NHB1806

5,850,000  3,802,500 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY-Đèn nhà xưởng LED 150W NHB1506

4,700,000  3,055,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY – Đèn nhà xưởng LED 120W NHB1206

4,320,000  2,808,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Nanoco

LED HIGHBAY – Đèn nhà xưởng LED 90W NHB0906

3,990,000  2,593,500 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Hufa

Chóa nhôm LED 50W

375,000 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBCC100L

5,700,000  3,990,000 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 150w PHBEE150L

5,979,000  4,185,300 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 120w PHBEE120L

5,557,000  3,889,900 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBEE100L

5,188,000  3,631,600 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 200w PHBFF200L

4,784,000  3,348,800 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 150w PHBFF150L

4,446,000  3,112,200 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBFF100L

4,151,000  2,905,700 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD200L

7,520,000  5,264,000 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD150L

6,853,000  4,797,100 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD100L

5,324,000  3,726,800 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn chóa công nghiệp HDK400

658,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn chóa công nghiệp HDC250

259,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn chóa công nghiệp HDC125

188,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn chóa công nghiệp HBM250

388,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp DDB200

3,168,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp DDB150

2,480,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp DDB100

1,706,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp DDB050

1,126,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SDRD200

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SDRP150

4,127,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SDRP120

3,711,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SDRP100

3,317,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED công nghiệp SDRP080

3,099,000 

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Duhal

Đèn LED điều hướng đa dụng SDDH060

-40%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Hufa

Đèn thả led TL 114 HUFA

830,000  498,000 
-40%
890,000  534,000 
-40%
800,000  480,000 
-40%
540,000  324,000 
-45%
1,940,000  1,067,000 
-45%
1,570,000  863,500 
Secured By miniOrange