Bảng giá, catalogue đèn trang trí Lighting And Home mới nhất 2021

Catalogue Lighting And Home 2021

Bảng giá, catalogue đèn trang trí Lighting And Home mới nhất 2021

Tải bảng giá, catalogue đèn trang trí Lighting And Home mới nhất 2021 TẠI ĐÂY

 

Catalogue Lighting And Home 2021

Đèn trang trí Lighting And Home bao gồm những danh mục đèn sau

Catalogue đèn chùm Lighting And Home

Tải về catalogue đèn chùm Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn thả Cafe, công nghiệp Lighting And Home

Tải về catalogue đèn thả Cafe – Công nghiệp Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn gắn tường hiện đại Lighting And Home

Tải về catalogue đèn gắn tường hiện đại Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn bàn và đèn cây Lighting And Home

Tải về catalogue đèn bàn và đèn cây Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn ngoài trời, đèn đồng ngoài trời Lighting And Home

Tải về catalogue đèn ngoài trời, đèn đồng ngoài trời Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn ốp trần đồng, đèn trụ đồng ngoài trời, đèn năng lượng mặt trời Lighting And Home

Tải về catalogue đèn ốp trần đồng, đèn trụ đồng ngoài trời, đèn năng lượng mặt trời Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn gắn gương Lighting And Home

Tải về catalogue đèn gắn gương Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn thả hiện đại Lighting And Home

Tải về catalogue đèn thả hiện đại Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn ốp trần hiện đại Lighting And Home

Tải về catalogue đèn ốp trần hiện đại Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn ốp trần pha lê Lighting And Home

Tải về catalogue đèn ốp trần pha lê Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Catalogue đèn quạt trần, đèn ốp phòng ngủ, đèn chiếu điểm gắn tường Lighting And Home

Tải về catalogue đèn quạt trần, đèn ốp phòng ngủ, đèn chiếu điểm gắn tường Lighting and Home xem thêm ở đây

Hoặc xem trực tiếp trên website tại đây

Bảng giá, catalogue Lighting and Home sản phẩm thông dụng

STT Tên Sản Phẩm Mô tả ngắn Giá bán thường
1 Đèn chùm sang trọng CNQT – 177/112 tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 177/112 tay
Kích thước: Ø2000 x H2500
Đui đèn: E14 x 112
           160,811,000
2 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 15 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 15
Kích thước: W380 x H420
Đui đèn: E14 x 2
               2,295,000
3 Đèn chùm sang trọng CNQT – 02A-20 Đèn chùm sang trọng CNQT – 02A-20
Kích thước: W650 x H850
Đui đèn: E14 x 12
             43,243,000
4 Đèn chùm sang trọng CNQT – 02A-20 Đèn chùm sang trọng CNQT – 02A-20
Kích thước: W700 x H950
Đui đèn: E14 x 16
             59,459,000
5 Đèn chùm sang trọng CNQT – 04A-20 Đèn chùm sang trọng CNQT – 04A-20
Kích thước: W750 x H850
Đui đèn: E14 x 12
             44,595,000
6 Đèn chùm sang trọng CNQT – 04A-20 Đèn chùm sang trọng CNQT – 04A-20
Kích thước: W850 x H950
Đui đèn: E14 x 16
             54,054,000
7 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 05A-20 Đèn chùm sang trọng GTCNQT- 05A-20
Kích thước: W220 x H600
Đui đèn: E14 x 4
               7,832,000
8 Đèn chùm sang trọng CNQT – 08 Đèn chùm sang trọng CNQT – 08
Kích thước: Φ850 x H900
Đui đèn: E14 x 9
               7,970,000
9 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 11-18 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 11-18
Kích thước: W350 x H420
Đui đèn: E14 x 2
               1,484,000
10 Đèn chùm sang trọng CNQT – 09 Đèn chùm sang trọng CNQT – 09
Kích thước: Φ950 x H900
Đui đèn: E14 x 16
             15,000,000
11 Đèn chùm sang trọng CNQT – 28 Đèn chùm sang trọng CNQT – 28
Kích thước: Ø900 x H750
Đui đèn: E14 x 16
             15,941,000
12 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 32 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 32
Kích thước: L110 x W110 x H230
Đặc điểm: Thân xi vàng bóng – Pha lê K9 cao cấp
               3,108,000
13 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 33 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 33
Kích thước: L280 x W110 x H230
Đặc điểm: Thân xi vàng bóng – Pha lê K9 cao cấp
               5,270,000
14 Đèn chùm sang trọng CNQT – 20 Đèn chùm sang trọng CNQT – 20
Kích thước: Ø800 x H650
Đui đèn: E14 x 16
             15,000,000
15 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 21 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 21
Kích thước: Ø320 x H380
Đui đèn: E14 x 2
               1,592,000
16 Đèn chùm sang trọng CNQT – 17 Đèn chùm sang trọng CNQT – 17
Kích thước: Ø900 x H1050
Đui đèn: E14 x 15
             15,808,000
17 Đèn chùm sang trọng CD QT – 36/8 Tay Đèn chùm sang trọng CD QT – 36/8 Tay
Kích thước: Ø1000 x H600
Đui đèn: E27 x 8 + 4
             29,324,000
18 Đèn chùm sang trọng CD QT – 37/12 Tay Đèn chùm sang trọng CD QT – 37/12 Tay
Kích thước: Ø1100 x H850
Đui đèn: E27 x 12 + 4
             36,622,000
19 Đèn chùm sang trọng GTCD – 38 Đèn chùm sang trọng GTCD – 38
Kích thước: W250 x H400
Đui đèn: E27 x 1
               2,838,000
20 Đèn chùm sang trọng GTCD – 39 Đèn chùm sang trọng GTCD – 39
Kích thước: W450 x H400
Đui đèn: E27 x 2
               4,459,000
21 Đèn chùm sang trọng CDQT – 40/8 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 40/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H550
Đui đèn: E14 x 8
             39,324,000
22 Đèn chùm sang trọng CDQT – 41/15 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 41/15 Tay
Kích thước: Ø1000 x H650
Đui đèn: E14 x 15
             55,541,000
23 Đèn chùm sang trọng GTCD – 42 Đèn chùm sang trọng GTCD – 42
Kích thước: W180 x H420
Đui đèn: E14 x 1
               3,919,000
24 Đèn chùm sang trọng GTCD – 43 Đèn chùm sang trọng GTCD – 43
Kích thước: W320 x H420
Đui đèn: E14 x 2
               5,676,000
25 Đèn chùm sang trọng GTCD – 65 Đèn chùm sang trọng GTCD – 65
Kích thước: W260 x H420
Đui đèn: E14 x 1
               1,486,000
26 Đèn chùm sang trọng CDQT – 44/12 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 44/12 Tay
Kích thước: Ø850 x H680
Đui đèn: E14 x 12
             29,595,000
27 Đèn chùm sang trọng GTCD – 46 Đèn chùm sang trọng GTCD – 46
Kích thước: W160 x H350
Đui đèn: E14 x 1
               2,297,000
28 Đèn chùm sang trọng GTCD – 47 Đèn chùm sang trọng GTCD – 47
Kích thước: W350 x H350
Đui đèn: E14 x 2
               3,919,000
29 Đèn chùm sang trọng CDQT – 67/18 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 67/18 Tay
Kích thước: Ø1000 x H600
Đui đèn: E14 x 18
             36,622,000
30 Đèn chùm sang trọng GTCD – 66 Đèn chùm sang trọng GTCD – 66
Kích thước: W360 x H420
Đui đèn: E14 x 2
               2,568,000
31 Đèn chùm sang trọng CDQT – 48/16 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 48/16 Tay
Kích thước: Ø900 x H650
Đui đèn: E14 x 16
             20,405,000
32 Đèn chùm sang trọng GTCD – 69 Đèn chùm sang trọng GTCD – 69
Kích thước: W400 x H450
Đui đèn: E14 x 2
               2,568,000
33 Đèn chùm sang trọng GTCD – 68 Đèn chùm sang trọng GTCD – 68
Kích thước: W150 x H450
Đui đèn: E14 x 1
               1,486,000
34 Đèn chùm sang trọng GTCD – 50 Đèn chùm sang trọng GTCD – 50
Kích thước: W220 x H390
Đui đèn: E14 x 1
               2,838,000
35 Đèn chùm sang trọng CDQT – 49/15 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 49/15 Tay
Kích thước: Ø900 x H800
Đui đèn: E14 x 15
             36,622,000
36 Đèn chùm sang trọng CDQT – 52/15 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 52/15 Tay
Kích thước: Ø900 x H800
Đui đèn: E14 x 15
             50,135,000
37 Đèn chùm sang trọng CDQT – 53/30 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 53/30 Tay
Kích thước: Ø1100 x H800
Đui đèn: E14 x 30
             70,135,000
38 Đèn chùm sang trọng CDQT – 55/10 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 55/10 Tay
Kích thước: Ø900 x H630
Đui đèn: E14 x 10 + E27 x 2
             31,216,000
39 Đèn chùm sang trọng GTCD – 57 Đèn chùm sang trọng GTCD – 57
Kích thước: W180 x H370
Đui đèn: E14 x 1
               3,243,000
40 Đèn chùm sang trọng CDQT – 56/15 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 56/15 Tay
Kích thước: Ø900 x H800
Đui đèn: E14 x 15 + E27 x 3
             44,730,000
41 Đèn chùm sang trọng GTCD – 58 Đèn chùm sang trọng GTCD – 58
Kích thước: W330 x H370
Đui đèn: E14 x 2
               4,595,000
42 Đèn chùm sang trọng CDQT – 59/12 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 59/12 Tay
Kích thước: Ø1000 x H850
Đui đèn: E27 x 12+3
             29,324,000
43 Đèn chùm sang trọng GTCD – 61 Đèn chùm sang trọng GTCD – 61
Kích thước: W450 x H280
Đui đèn: E27 x 2
               3,378,000
44 Đèn chùm sang trọng CDQT – 60-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 60-20
Kích thước: Ø900 x C450
Đui đèn: E14 x 8
             14,997,000
45 Đèn chùm sang trọng CDQT – 62-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 62-20
Kích thước: Ø850 x C500
Đui đèn: E14 x 8
             15,270,000
46 Đèn chùm sang trọng CDQT – 61-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 61-20
Kích thước: Ø1000 x C460
Đui đèn: E14 x 10
             18,889,000
47 Đèn chùm sang trọng CDQT – 63-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 63-20
Kích thước: Ø1000 x C500
Đui đèn: E14 x 10
             18,889,000
48 Đèn chùm sang trọng CDQT – 66-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 66-20
Kích thước: Ø850 x C400
Đui đèn: E14 x 8
             14,459,000
49 Đèn chùm sang trọng CDQT – 68-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 68-20
Kích thước: Ø1000 x C650
Đui đèn: E14 x 15
             24,295,000
50 Đèn chùm sang trọng CDQT – 69-20 Đèn chùm sang trọng CDQT – 69-20
Kích thước: Ø1000 x C600
Đui đèn: E14 x 8
             18,784,000
51 Đèn chùm sang trọng CNQT – 70 Đèn chùm sang trọng CNQT – 70
Kích thước: Ø1000 x H900
Đui đèn: E14*19
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             18,784,000
52 Đèn chùm sang trọng CNQT – 71 Đèn chùm sang trọng CNQT – 71
Kích thước: Ø1200 x H1500
Đui đèn: E14*29
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             29,595,000
53 Đèn chùm sang trọng CNQT – 72 Đèn chùm sang trọng CNQT – 72
Kích thước: Ø1000 x H800
Đui đèn: E14*18
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             17,432,000
54 Đèn chùm sang trọng CNQT – 73 Đèn chùm sang trọng CNQT – 73
Kích thước: Ø1200 x H950
Đui đèn: E14*25
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             23,378,000
55 Đèn chùm sang trọng CNQT – 74 Đèn chùm sang trọng CNQT – 74
Kích thước: Ø1400 x H1000
Đui đèn: E14*37
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             31,486,000
56 Đèn chùm sang trọng CNQT – 75 Đèn chùm sang trọng CNQT – 75
Kích thước: Ø800 x H700
Đui đèn: E14*9
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             10,676,000
57 Đèn chùm sang trọng CNQT – 76 Đèn chùm sang trọng CNQT – 76
Kích thước: Ø900 x H800
Đui đèn: E14*16
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             15,811,000
58 Đèn chùm sang trọng CNQT – 77 Đèn chùm sang trọng CNQT – 77
Kích thước: Ø1000 x H900
Đui đèn: E14*19
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             21,216,000
59 Đèn chùm sang trọng CNQT – 174 Đèn chùm sang trọng CNQT – 174
Kích thước: Ø1200 x C900
Đui đèn: E14*25
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             23,376,000
60 Đèn chùm sang trọng CNQT – 175 Đèn chùm sang trọng CNQT – 175
Kích thước: Ø1500 x C1200
Đui đèn: E14*36
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             42,568,000
61 Đèn chùm sang trọng CNQT – 176 Đèn chùm sang trọng CNQT – 176
Kích thước: Ø1700 x C2000
Đui đèn: E14*84
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
           122,973,000
62 Đèn chùm sang trọng CNQT – 78/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 78/6 Tay
Kích thước: Ø600 x H450
Đui đèn: E27*6
Đặc điểm: Chao thủy tinh
               3,214,000
63 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 82 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 82
Kích thước: W300 x H300
Đui đèn: E27*2
               1,486,000
64 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 81 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 81
Kích thước: W150 x H300
Đui đèn: E27*1
                  946,000
65 Đèn chùm sang trọng CNQT – 79/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 79/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H450
Đui đèn: E27*8
Đặc điểm: Chao thủy tinh
               3,919,000
66 Đèn chùm sang trọng CNQT – 80/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 80/15 Tay
Kích thước: Ø950x H550
Đui đèn: E27*15
Đặc điểm: Chao thủy tinh
               5,268,000
67 Đèn chùm sang trọng CNQT – 83/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 83/6 Tay
Kích thước: Ø600x H500
Đui đèn: E27*6
Đặc điểm: Chao đá
               4,457,000
68 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 86 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 86
Kích thước: W150x H300
Đặc điểm: Chao đá
                  946,000
69 Đèn chùm sang trọng CNQT – 84/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 84/8 Tay
Kích thước: Ø800x H500
Đui đèn: E27*8
Đặc điểm: Chao đá
               5,811,000
70 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 87 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 87
Kích thước: W350x H300
Đặc điểm: Chao đá
               1,216,000
71 Đèn chùm sang trọng CNQT – 85/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 85/12 Tay
Kích thước: Ø950x H550
Đui đèn: E27*12
Đặc điểm: Chao đá
               7,430,000
72 Đèn chùm sang trọng CNQT – 88/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 88/6 Tay
Kích thước: Ø600 x H500
Đui đèn: E27*6
Đặc điểm: Chao đá sứ
               6,351,000
73 Đèn chùm sang trọng CNQT – 89/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 89/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H500
Đui đèn: E27*8
Đặc điểm: Chao đá sứ
               7,162,000
74 Đèn chùm sang trọng CNQT – 90/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 90/12 Tay
Kích thước: Ø1000 x H650
Đui đèn: E27*12
Đặc điểm: Chao đá sứ
             10,405,000
75 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 96 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 96
Kích thước: W150 x H350
Đui đèn: E27*1
                  781,000
76 Đèn chùm sang trọng CNQT – 94/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 94/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H500
Đui đèn: E27*8
Đặc điểm: Chao sứ trắng
               6,349,000
77 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 97 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 97
Kích thước: W150 x H350
Đui đèn: E27*2
               1,214,000
78 Đèn chùm sang trọng CNQT – 95/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 95/12 Tay
Kích thước: Ø950 x H500
Đui đèn: E27*12
Đặc điểm: Chao sứ trắng
               7,430,000
79 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 102 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 102
Kích thước: Ø350 x H300
Đui đèn: E27*2
               1,322,000
80 Đèn chùm sang trọng CNQT – 99/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 99/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H400
Đui đèn: E27*8
Đặc điểm: Chao thủy tinh sữa
               5,376,000
81 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 101 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 101
Kích thước: Ø160 x H300
Đui đèn: E27*1
                  943,000
82 Đèn chùm sang trọng CNQT – 100/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 100/12 Tay
Kích thước: Ø1000 x H550
Đui đèn: E27*12
Đặc điểm: Chao thủy tinh sữa
               7,970,000
83 Đèn chùm sang trọng CNQT – 104/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 104/8 Tay
Kích thước: Ø600 x H500
Đui đèn: E14*8
Đặc điểm: Chao đá sứ
               6,892,000
84 Đèn chùm sang trọng CNQT – 105/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 105/12 Tay
Kích thước: Ø900 x H600
Đui đèn: E14*12
Đặc điểm: Chao đá sứ
               9,324,000
85 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 107 Đèn chùm sang trọng GTCN QT – 107
Kích thước: W350 x H350
Đui đèn: E14*2
               1,216,000
86 Đèn chùm sang trọng CDQT – 108/15 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 108/15 Tay
Kích thước: Ø950 x H850
Đui đèn: E14*10 + 5
             21,486,000
87 Đèn chùm sang trọng CDQT – 109/18 Tay Đèn chùm sang trọng CDQT – 109/18 Tay
Kích thước: Ø1200 x H900
Đui đèn: E14*12 + 6
             25,676,000
88 Đèn chùm sang trọng CNQT – 122/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 122/8 Tay
Kích thước: Ø780 x C600
Đui đèn: E14*8
               8,781,000
89 Đèn chùm sang trọng CNQT – 115/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 115/6 Tay
Kích thước: Ø600 x H550
Đui đèn: E14*6
               5,268,000
90 Đèn chùm sang trọng CNQT – 116/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 116/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H550
Đui đèn: E14*8
               6,691,000
91 Đèn chùm sang trọng CNQT – 123/10 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 123/10 Tay
Kích thước: Ø850 x C700
Đui đèn: E14*10
             10,403,000
92 Đèn chùm sang trọng CNQT – 124/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 124/15 Tay
Kích thước: Ø900 x C830
Đui đèn: E14*15
             14,997,000
93 Đèn chùm sang trọng CCNQT – 117/12 Tay Đèn chùm sang trọng CCNQT – 117/12 Tay
Kích thước: Ø980 x H550
Đui đèn: E14*12
               7,970,000
94 Đèn chùm sang trọng CNQT – 125/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 125/6 Tay
Kích thước: Ø600 x H550
Đui đèn: E14*6
               5,268,000
95 Đèn chùm sang trọng CNQT – 118/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 118/8 Tay
Kích thước: Ø780 x H600
Đui đèn: E14*8
               6,078,000
96 Đèn chùm sang trọng CNQT – 119/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 119/15 Tay
Kích thước: Ø980 x H650
Đui đèn: E14*15
               7,700,000
97 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 121/2 Tay Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 121/2 Tay
Kích thước: W300 x H300
Đui đèn: E14*2
               1,754,000
98 Đèn chùm sang trọng CNQT – 120-21/18 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 120-21/18 Tay
Kích thước: Ø1050 x H650
Đui đèn: E14*18
             10,405,000
99 Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/12 Tay
Kích thước: Ø900 x C700
Đui đèn: E14*12
               7,430,000
100 Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/18 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/18 Tay
Kích thước: Ø1100 x C1000
Đui đèn: E14*12 + 6
             15,808,000
101 Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/15 Tay
Kích thước: Ø980 x H650
Đui đèn: E14*15
               7,973,000
102 Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/30Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/30Tay
Kích thước: Ø1500 x C2200
Đui đèn: E14*30
             37,808,000
103 Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/35 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 130/35 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2400
Đui đèn: E14*35
             41,484,000
104 Đèn chùm sang trọng CNQT – 137/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 137/6 Tay
Kích thước: Ø600 x H550
Đui đèn: E14*6
               5,376,000
105 Đèn chùm sang trọng CNQT – 133/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 133/8 Tay
Kích thước: Ø800 x H600
Đui đèn: E14*8
               5,808,000
106 Đèn chùm sang trọng CNQT – 139/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 139/15 Tay
Kích thước: Ø980 x H650
Đui đèn: E14*15
             10,781,000
107 Đèn chùm sang trọng CNQT – 128 – 20/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 128 – 20/8 Tay
Kích thước: Ø x H
Đui đèn: E14*8
               6,081,000
108 Đèn chùm sang trọng CNQT – 129 – 20/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 129 – 20/15 Tay
Kích thước: Ø x H
Đui đèn: E14*15
               7,973,000
109 Đèn chùm sang trọng CNQT – 142/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 142/15 Tay
Kích thước: Ø1000 x C700
Đui đèn: E14*15
             17,700,000
110 Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 146/1 Tay Đèn chùm sang trọng GTCNQT – 146/1 Tay
Kích thước: Ø200 x C380
Đui đèn: E14*1
               1,486,000
111 Đèn chùm sang trọng CNQT – 143/18 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 143/18 Tay
Kích thước: Ø1150 x C1200
Đui đèn: E14*18
             28,378,000
112 Đèn chùm sang trọng CNQT – 145/35 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 145/35 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2600
Đui đèn: E14*35
             79,865,000
113 Đèn chùm sang trọng CNQT – 150/18 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 150/18 Tay
Kích thước: Ø1150 x C1200
Đui đèn: E14*18
             36,486,000
114 Đèn chùm sang trọng CNQT – 151/30 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 151/30 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2200
Đui đèn: E14*30
             71,622,000
115 Đèn chùm sang trọng CNQT – 153/35 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 153/35 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2600
Đui đèn: E14*35
             79,865,000
116 Đèn chùm sang trọng CNQT – 156/35 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 156/35 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2200
Đui đèn: E14*35
             33,919,000
117 Đèn chùm sang trọng CNQT – 160/30 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 160/30 Tay
Kích thước: Ø1500 x C2200
Đui đèn: E14*30
             67,568,000
118 Đèn chùm sang trọng CNQT – 162/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 162/8 Tay
Kích thước: Ø750 x C600
Đui đèn: E14*8
               5,270,000
119 Đèn chùm sang trọng CNQT – 163/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 163/12 Tay
Kích thước: Ø900 x C600
Đui đèn: E14*12
               6,892,000
120 Đèn thả hiện đại TH – 8143 Đèn thả hiện đại TH – 8143
Kích thước: Ø450 x Ø780 x Ø1100 x Ø780 x Ø450 x pha lê K9
Led 3 chế độ màu
             80,676,000
121 Đèn chùm sang trọng CNQT – 168/6 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 168/6 Tay
Kích thước: Ø700 x C500
Đui đèn: E14*6
               3,646,000
122 Đèn chùm sang trọng CNQT – 170/12 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 170/12 Tay
Kích thước: Ø950 x C600
Đui đèn: E14*12
               6,889,000
123 Đèn chùm sang trọng CNQT – 171/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 171/15 Tay
Kích thước: Ø1100 x C700
Đui đèn: E14*15
               9,592,000
124 Đèn chùm sang trọng CNQT – 169/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 169/8 Tay
Kích thước: Ø800 x C500
Đui đèn: E14*8
               4,997,000
125 Đèn chùm sang trọng CNQT – 172/8 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 172/8 Tay
Kích thước: Ø800 x C500
Đui đèn: E14*8
               5,268,000
126 Đèn chùm sang trọng CNQT – 172/15 Tay Đèn chùm sang trọng CNQT – 172/15 Tay
Kích thước: Ø900 x C750
Đui đèn: E14*15
               7,970,000
127 Đèn chùm sang trọng CNQT – 178 Đèn chùm sang trọng CNQT – 178
Kích thước: Ø800 x C1130
Đui đèn: E14*39
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             29,595,000
128 Đèn chùm sang trọng CNQT – 179 Đèn chùm sang trọng CNQT – 179
Kích thước: Ø1000 x C1600
Đui đèn: E14*60
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             52,838,000
129 Đèn chùm sang trọng CNQT – 180 Đèn chùm sang trọng CNQT – 180
Kích thước: Ø1500 x C2200
Đui đèn: E14*107
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
           106,892,000
130 Đèn chùm sang trọng CNQT – 181 Đèn chùm sang trọng CNQT – 181
Kích thước: Ø1200 x C2000
Đui đèn: E14*84
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             77,162,000
131 Đèn chùm sang trọng CNQT – 182 Đèn chùm sang trọng CNQT – 182
Kích thước: Ø1200 x C1880
Đui đèn: E14*65
Đặc điểm: Pha lê K9 cao cấp
             77,162,000
132 Đèn chùm sang trọng CDQT- 183 Đèn chùm sang trọng CDQT- 183
Kích thước: Ø800 x C600
Đui đèn: E14*8
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             25,811,000
133 Đèn chùm sang trọng CDQT – 184 Đèn chùm sang trọng CDQT – 184
Kích thước: Ø900 x C900
Đui đèn: E14*10 + 5
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             53,214,000
134 Đèn chùm sang trọng CDQT – 185 Đèn chùm sang trọng CDQT – 185
Kích thước: Ø1150 x C1100
Đui đèn: E14*24
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             63,376,000
135 Đèn chùm sang trọng CDQT – 186 Đèn chùm sang trọng CDQT – 186
Kích thước: Ø650 x C650
Đui đèn: E14*8
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             23,484,000
136 Đèn chùm sang trọng CDQT – 187 Đèn chùm sang trọng CDQT – 187
Kích thước: Ø850 x C850
Đui đèn: E14*18
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             43,108,000
137 Đèn chùm sang trọng CDQT – 188 Đèn chùm sang trọng CDQT – 188
Kích thước: Ø1000 x C1000
Đui đèn: E14*15
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             48,243,000
138 Đèn chùm sang trọng CDQT – 189 Đèn chùm sang trọng CDQT – 189
Kích thước: Ø900 x C800
Đui đèn: E14*15
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             42,403,000
139 Đèn chùm sang trọng CDQT – 190 Đèn chùm sang trọng CDQT – 190
Kích thước: Ø1000 x C950
Đui đèn: E14*20
Đặc điểm: Chất liệu đồng cao cấp
             52,838,000
140 Đèn thả Cafe THCN 01/Đen Đèn thả Cafe THCN 01/Đen
Kích thước: Φ310 x H300
Đui đèn: E27*1
                  259,000
141 Đèn thả Cafe THCN 04 – 21 Đèn thả Cafe THCN 04 – 21
Kích thước: Φ350 x H300
Đui đèn: E27*1
               1,484,000
142 Đèn thả Cafe THCN 05 – 21 Đèn thả Cafe THCN 05 – 21
Kích thước: Φ350 x C300
Đui đèn: E27*1
               1,484,000
143 Đèn thả Cafe THCN 03/Sơn Đen Đèn thả Cafe THCN 03/Sơn Đen
Kích thước: L680 x H400
                  500,000
144 Đèn thả Cafe THCN 02 – 20 Đèn thả Cafe THCN 02 – 20
Kích thước: D900 x R250
Đui đèn: E27*6
Đặc điểm: Chao đen khói
               2,149,000
145 Đèn thả Cafe LK – 09/Sơn Xịt Loại I Đèn thả Cafe LK – 09/Sơn Xịt Loại I
Có 3 màu: Vàng 18K – Trắng – Đen
                  176,000
146 Đèn thả Cafe THCN 07A – 18 Đèn thả Cafe THCN 07A – 18
A, D, E: Ø350 x H250
B, C, F: Ø260 x H300
                  541,000
147 Đèn thả Cafe THCN 08A – 20 Đèn thả Cafe THCN 08A – 20
Kích thước: W350 x H600
Đui đèn: E14*4
               2,295,000
148 Đèn thả Cafe THCN 09/Đen Đèn thả Cafe THCN 09/Đen
Kích thước: Ø250
                  297,000
149 Đèn thả Cafe THCN 09/Đen Đèn thả Cafe THCN 09/Đen
Kích thước: Ø300
                  324,000
150 Đèn thả Cafe THCN 09/Đen Đèn thả Cafe THCN 09/Đen
Kích thước: Ø400
                  446,000
151 Đèn thả Cafe THCN 10 – 21 Đèn thả Cafe THCN 10 – 21
Kích thước: N x C
Đui đèn: E27*6
                          –
152 Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà
A = Ø135
                  527,000
153 Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà
B = Ø250
                  646,000
154 Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà
C = Ø250
                  595,000
155 Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà Đèn thả Cafe THCN 11/Thủy tinh màu trà
D = Ø140
                  535,000
156 Đèn thả Cafe THCN 12 – 19 Đèn thả Cafe THCN 12 – 19
Kích thước: Ø380 x H400
                  535,000

Cam kết của cửa hàng đèn led Skyled – Đơn vị phân phối đèn trang trí Lighting And Home tại TPHCM

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led  , đèn trang trí Lighting And Home khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn led, đèn trang trí Lighting And Home:

– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-2 năm, đổi trả linh hoạt

– Có chứng chỉ CO,CQ.

– Có xuất hóa đơn VAT

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525 – 0948 946 109 – 0933 320 468

website:https://skyled.com.vn

XEM THÊM:

BẢNG GIÁ ĐÈN LED
Đèn Led Philips
Đèn led Duhal
Đèn led Panasonic
Đèn led Osram
Đèn led Paragon
Đèn led Anfaco
Đèn led Rạng Đông
Đèn led Điện Quang
Đèn led Hufa
BẢNG GIÁ ĐÈN TRANG TRÍ
Đèn trang trí Hufa
Đèn trang trí Euroto
Đèn trang trí Nam Long Netviet
Đèn trang trí Quốc Ngọc – Welllamp
DANH MỤC SẢN PHẨM NỔI BẬT
Đèn led
Đèn trang trí
Đèn led âm trần
Đèn tuýp led
Đèn led dây
Đèn led Panel
Đèn pha
Đèn downlight
Đèn cao áp
Máng đèn
5/5 (2 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange