[HOT] Catalogue, bảng giá đèn trang trí [LED HUFA] cập nhật liên tục

Den Hufa Den Led Hufa

Catalogue, bảng giá đèn trang trí HUFA (HUFA LIGHTING) cập nhật mới nhất 2020, các bạn có thể coi trực tiếp trên web hoặc tải về xem.

Catalogue, bảng giá đèn led mới nhất 2019 – 2020

Bảng giá đèn trang trí HUFA (HUFA LIGHTING) mới nhất 2020 mới nhất, các bạn tham khảo trực tiếp trên web:

 

STT Tên hàng hóa Mô tả ngắn Giá bán thường Giá khuyến mãi
1 Đèn chùm đồng CĐ 1201/16 +8+5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1380 x H1230 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 29 bóng 160.000.000 đ 88.000.000 đ
2 Đèn chùm đồng CĐ 1245/24+6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H860 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 66.000.000 đ 36.300.000 đ
3 Đèn chùm đồng CĐ 1101/28+14+7 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1080 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 49 bóng 74.400.000 đ 40.920.000 đ
4 Đèn chùm đồng CĐ 1204/12+8+4 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H1180 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 26 – E27 x 8 bóng 58.800.000 đ 32.340.000 đ
5 Đèn chùm đồng CĐ 1085/12+6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (18 +3) bóng 66.000.000 đ 36.300.000 đ
6 Đèn chùm đồng CĐ 1085/9 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø860 x H830 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (9+3) bóng 18.300.000 đ 10.065.000 đ
7 Đèn chùm đồng CĐ 1085/12 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø870 x H1050 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (12+3) bóng 42.857.000 đ 23.571.350 đ
8 Đèn chùm đồng CĐ 1086/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1100 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 56.570.000 đ 31.113.500 đ
9 Đèn chùm đồng CĐ 1086/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø750 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 26.700.000 đ 14.685.000 đ
10 Đèn vách đồng VĐ 9308/1 Đèn vách đồng kích thước L170 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.200.000 đ 1.824.000 đ
11 Đèn vách đồng VĐ 9308/2 Đèn vách đồng kích thước L402 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 4.600.000 đ 2.622.000 đ
12 Đèn chùm đồng CĐ 1089/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1040 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 32.857.000 đ 18.071.350 đ
13 Đèn chùm đồng CĐ 1089/20 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1060 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng 48.600.000 đ 26.730.000 đ
14 Đèn chùm đồng CĐ 1088/12 + 8 + 4 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1130 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 24 bóng 77.142.000 đ 42.428.100 đ
15 Đèn chùm đồng CĐ 1088/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø830 x H730 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 29.700.000 đ 16.335.000 đ
16 Đèn chùm đồng CĐ 1088/10+ 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H880 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 48.600.000 đ 26.730.000 đ
17 Đèn chùm đồng CĐ 1101/24 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1020 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 47.180.000 đ 25.949.000 đ
18 Đèn chùm đồng CĐ 1103/24 + 12 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1150 x H1000 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 36 bóng 57.000.000 đ 31.350.000 đ
19 Đèn chùm đồng CĐ 1192/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H580 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 32.400.000 đ 17.820.000 đ
20 Đèn chùm đồng CĐ 1192/20 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng 71.000.000 đ 39.050.000 đ
21 Đèn chùm đồng CĐ 1180/24 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 500, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 52.860.000 đ 29.073.000 đ
22 Đèn chùm đồng CĐ 1180/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 31.500.000 đ 17.325.000 đ
23 Đèn chùm đồng CĐ 1180/20 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 20 bóng 39.860.000 đ 21.923.000 đ
24 Đèn vách đồng VĐ 9277/1 Đèn vách đồng kích thước L140 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.400.000 đ 1.938.000 đ
25 Đèn vách đồng VĐ 9277/2 Đèn vách đồng kích thước L320 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.400.000 đ 3.078.000 đ
26 Đèn chùm đồng CĐ 1231/10 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 13 bóng 47.700.000 đ 26.235.000 đ
27 Đèn chùm đồng CĐ 1231/12 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 21 bóng 68.570.000 đ 37.713.500 đ
28 Đèn vách đồng VĐ 9275/1 Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 4.280.000 đ 2.439.600 đ
29 Đèn vách đồng VĐ 9275/2 Đèn vách đồng kích thước L330 x W190 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 6.000.000 đ 3.420.000 đ
30 Đèn chùm đồng CĐ 1225/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H620 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 40.570.000 đ 22.313.500 đ
31 Đèn chùm đồng CĐ 1225/12 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1160 x H680 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng 80.710.000 đ 44.390.500 đ
32 Đèn chùm đồng CĐ 1226/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø850 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 11 bóng 35.000.000 đ 19.250.000 đ
33 Đèn chùm đồng CĐ 1226/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H950 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng 51.400.000 đ 28.270.000 đ
34 Đèn vách đồng VĐ 9274/1 Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.200.000 đ 1.824.000 đ
35 Đèn vách đồng VĐ 9268/1 Đèn vách đồng kích thước L120 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.540.000 đ 2.017.800 đ
36 Đèn vách đồng VĐ 9268/2 Đèn vách đồng kích thước L350 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.000.000 đ 2.850.000 đ
37 Đèn chùm đồng CĐ 1217/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H640 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 37.000.000 đ 20.350.000 đ
38 Đèn chùm đồng CĐ 1217/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 68.500.000 đ 37.675.000 đ
39 Đèn chùm đồng CĐ 1174/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 47.570.000 đ 26.163.500 đ
40 Đèn chùm đồng CĐ 1175/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø700 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 32.150.000 đ 17.682.500 đ
41 Đèn vách đồng VĐ 9240/1 Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.650.000 đ 2.080.500 đ
42 Đèn vách đồng VĐ 9240/2 Đèn vách đồng kích thước L320 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 4.100.000 đ 2.337.000 đ
43 Đèn vách đồng VĐ 9240/3 Đèn vách đồng kích thước L330 x H460, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng 6.630.000 đ 3.779.100 đ
44 Đèn chùm đồng CĐ 1162/15 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H530 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 49.142.000 đ 27.028.100 đ
45 Đèn chùm đồng CĐ 1208/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng 39.000.000 đ 21.450.000 đ
46 Đèn vách đồng VĐ 9269/1 Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.080.000 đ 1.755.600 đ
47 Đèn vách đồng VĐ 9269/2 Đèn vách đồng kích thước L380 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.000.000 đ 2.850.000 đ
48 Đèn vách đồng VĐ 9269/3 Đèn vách đồng kích thước L380 x H430, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng 5.650.000 đ 3.220.500 đ
49 Đèn chùm đồng CĐ 1222/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng 42.000.000 đ 23.100.000 đ
50 Đèn chùm đồng CĐ 1181/10 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H630 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 10 – E27 x 2 bóng 39.600.000 đ 21.780.000 đ

Catalogue đèn led, đèn trang trí HUFA mới nhất theo đường link sau

 

Đèn hufa, đèn led hufa

Catalogue, bảng giá đèn trang trí Hufa (HUFA LIGHTING) mới nhất 2020 bằng hình ảnh

den chum 1 den chum 2 den chum 3 den chum 4 den chum 5 den chum 6 den chum 7 den chum 8 den chum 9 den chum 10 den chum 11 den chum 13 den chum 12 den chum 14 den chum 15 den chum 16 den chum 17 den chum 18 den chum 19 den chum 20den chum 21 den chum 22 den chum 23 den chum 24 den chum 25 den chum 26 den chum 27 den chum 28 den chum 29 den chum 30 den chum 31 den chum 32 den chum 33 den chum 34 den chum 35 den chum 36 den chum 37 den chum 38den chum 39 den chum 40 den chum 42 den chum 41 den chum 43den tha 44 den tha 45 den tha 46den tha 47den tuong 48 den tuong 49 den tuong 50 den tuong 51 den tuong 52 den tuong 53 den tuong 54 den tuong 55den ban 56den tranh 57 den tranh 58den tha 59den op tran 60den op tran 61 den op tran 62den chum 63 den chum 64 den chum 43 den chum 65 den chum 66 den chum 67 den chum 68 den chum 69den chum 70 den chum 71 den chum 72 den chum 73 den chum 74den tran 75 den tran 76 den tran 77 den tran 78 den tran 79 den tran 80 den tran 81 den tran 82 den tran 83 den tran 84 den tran 85 den tran 86 den tran 87 den tran 88 den tran 89 den tran 90den tha 91 den tha 92 den tha 93 den tha 94 den tha 95 den tha 96 den tha 97 den tha 98den chum 99 den chum 100 den chum 101 den chum 102 den chum 103 den chum 104 den chum 105 den chum 106den chum 107 den chum 108 den chum 109 den chum 110 den chum 111den tha 112dai dien 113 den chum 114 den chum 115de chum 116 den chum 117 den chum 118 den chum 119den chum 120 den chum 121 den chum 122 den chum 123 den chum 124den tha 112 den chum 125den chum 126 den chum 127 den chum 128 den chum 129den chum 130 den chum 131 den chum 132 den chum 133 den chum 134 den chum 135 den chum 136 den chum 137 den chum 138 den chum 139den chum 140 den chum 141 den chum 142 den chum 143 den chum 144 den chum 145 den chum 146 den chum 147 den chum 148 den chum 149den chum 150 den chum 151 den chum 152 den chum 153 den chum 154 den chum 155 den chum 156 den chum 157 den chum 158 den chum 159den chum 160 den chum 161 den chum 162 den chum 163 den chum 164 den tran 165 dai dien 166 den chum 167 den chum 168 den chum 169den chum 170 den chum 171 den chum 172 den chum 173 den chum 174 den chum 175 den chum 176 den chum 177 den chum 178 den chum 179den chum 180 den chum 181 den chum 182 den chum 183 den chum 184 den chum 185 den chum 186 den chum 187 den chum 188 den chum 189den chum 190 den chum 191 den chum 192 den chum 193 den chum 194 den chum 195 den tha 196 den tha 197 den tha 198 den tha 199den tha 200 den ha 201 den tha 202 den tha 203 den tha 204 den tha 205 den tha 206 den tha 207 den tha 208 den tha 209 den tha 210 den tha 211 den tha 212 den tha 213 den tha 214 den tha 215 den tha 216 den tha 217 den tha 218 den tha 219 den tha 220den tha 221 den tha 222 den tha 223 den tha 224 den tha 225 den tha 226 den tha 227 den tha 228 den tha 229 den tha 230 den tha 231 den tha 232 den tha 233 den tha 234 den tha 235 den tha 236 den tha 237 den tha 238 den tha 239 den tha 240 den tha 241 den tha 242 den tha 243 den tha 244 den tha 245 en tha 246 den tha 247 den tha 248 den tha 249 den tha 250den tha 251 den tha 252 den tha 253den tran 254 den tran 255 den tran 256 den tran 257 den tran 258 den tran 259den tran 260 den tran 261 de tran 262 den tran 263 den tran 264 den tran 265 den tran 266 den tran 267 den tran 268 den tran 269den tran 270 den tran 271 den tran 272 den tran 273 den tran 274 den tran 275 den tran 276 den tran 277 den tran 278 den tran 279 den tran 280 den tran 281 den tran 282 den tran 283 den tran 284 den tran 285 den tran 286 den tran 287 den tran 288 den tran 289 den tran 290 den tran 291 den tran 292 den tran 293 den tran 294 den tran 295 den tran 296 den tran 297 den tran 298 den tran 299 den tran 300den tran 301 den tran 302 den tran 303 den tran 304 den tran 305 den tran 306 den tran 307 den tran 308 den tran 309 den tran 310 den tran 311 den tran 312 den tran 313dai dien 314 den tran 315den tran 316 den tran 317 den tran 318 den tran 319den tran 320 den tran 321 den tran 322 den tran 323 den tran 324 den tran 325 den tran 326den tran 327 den tran 328 den tran 329den tran 330 den tran 331 den tran 332 den tran 333 den tran 334 den tran 335 den tran 336 den tran 337 den tran 338 den tran 339den tran 340 den tran 341 den tran 342 den tran 343 den tran 344 den tran 345 den tran 346 den tran 347 den tran 348 den tran 349 den tran 350 den tran 351 den tran 352 den tran 353 den tran 354 den tran 354 den tran 356 den tran 357 den tran 358 den tran 359 den tran 360 den tran 361 den tran 362den tuong 363 den tuong 364 den tuong 365 den tuong 366 den tuong 367 den tuong 368 den tuong 369 den tuong 370 den tuong 371 den tuong 372 den tuong 373 den tuong 374 den tuong 375 den tuong 376 den tuong 377 den tuong 378 den tuong 379 den tuong 380 den tuong 381 den tuong 382 den tuong 383 den tuong 384 den tuong 385 den tuong 386 den tuong 387 den tuong 388 den tuong 389 den tuong 390 den tuong 391 den tuong 392 den tuong 393 den tuong 394 den tuong 395 den tuong 396

 

 

 

 

Đèn led, đèn trang trí HUFA của nước nào?

Bạn đang đặt câu hỏi: Đèn led HUFA của nước nào?

Trả lời:

Đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA là hãng đèn led nhập khẩu chất lượng cao, sản phẩm bền đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng.

SKYLED.COM.VN – Nhà phân phối đèn trang trí HUFA

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn trang trí led HUFA:

– Giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-3 năm, đổi trả linh hoạt

Thông tin liên hệ:

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525

website:https://skyled.com.vn

Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh những sản phẩm sau:

BẢNG GIÁ ĐÈN LED

Đèn Led Philips
Đèn led Duhal
Đèn led Panasonic
Đèn led Osram
Đèn led Paragon
Đèn led Anfaco
Đèn led Rạng Đông
Đèn led Điện Quang
Đèn led Hufa

BẢNG GIÁ ĐÈN TRANG TRÍ

Đèn trang trí Hufa
Đèn trang trí Euroto
Đèn trang trí Nam Long Netviet
Đèn trang trí Quốc Ngọc – Welllamp

DANH MỤC SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đèn led
Đèn trang trí
Đèn led âm trần
Đèn tuýp led
Đèn led dây
Đèn led Panel
Đèn pha
Đèn downlight
Đèn cao áp
Máng đèn

 

Nguồn: Đèn led HUFA

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange