[HOT] Catalogue, bảng giá đèn trang trí [LED HUFA] cập nhật liên tục

Đèn hufa, đèn led hufa
76 / 100 SEO Score

Catalogue, bảng giá đèn trang trí HUFA, đèn led HUFA (HUFA LIGHTING) cập nhật mới nhất 2020, các bạn có thể coi trực tiếp trên web hoặc tải về xem.

Catalogue, bảng giá đèn led mới nhất 2019 – 2020

Bảng giá đèn led HUFA mới nhất 2020 mới nhất, các bạn tham khảo trực tiếp trên web:

STT Tên hàng hóa Mô tả ngắn Giá bán thường Giá khuyến mãi
1 Đèn chùm đồng CĐ 1201/16 +8+5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1380 x H1230 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 29 bóng 160.000.000 đ 88.000.000 đ
2 Đèn chùm đồng CĐ 1245/24+6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H860 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 66.000.000 đ 36.300.000 đ
3 Đèn chùm đồng CĐ 1101/28+14+7 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1080 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 49 bóng 74.400.000 đ 40.920.000 đ
4 Đèn chùm đồng CĐ 1204/12+8+4 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H1180 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 26 – E27 x 8 bóng 58.800.000 đ 32.340.000 đ
5 Đèn chùm đồng CĐ 1085/12+6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (18 +3) bóng 66.000.000 đ 36.300.000 đ
6 Đèn chùm đồng CĐ 1085/9 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø860 x H830 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (9+3) bóng 18.300.000 đ 10.065.000 đ
7 Đèn chùm đồng CĐ 1085/12 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø870 x H1050 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (12+3) bóng 42.857.000 đ 23.571.350 đ
8 Đèn chùm đồng CĐ 1086/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1100 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 56.570.000 đ 31.113.500 đ
9 Đèn chùm đồng CĐ 1086/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø750 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 26.700.000 đ 14.685.000 đ
10 Đèn vách đồng VĐ 9308/1 Đèn vách đồng kích thước L170 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.200.000 đ 1.824.000 đ
11 Đèn vách đồng VĐ 9308/2 Đèn vách đồng kích thước L402 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 4.600.000 đ 2.622.000 đ
12 Đèn chùm đồng CĐ 1089/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1040 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 32.857.000 đ 18.071.350 đ
13 Đèn chùm đồng CĐ 1089/20 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1060 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng 48.600.000 đ 26.730.000 đ
14 Đèn chùm đồng CĐ 1088/12 + 8 + 4 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1130 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 24 bóng 77.142.000 đ 42.428.100 đ
15 Đèn chùm đồng CĐ 1088/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø830 x H730 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 29.700.000 đ 16.335.000 đ
16 Đèn chùm đồng CĐ 1088/10+ 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H880 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 48.600.000 đ 26.730.000 đ
17 Đèn chùm đồng CĐ 1101/24 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1020 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 47.180.000 đ 25.949.000 đ
18 Đèn chùm đồng CĐ 1103/24 + 12 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1150 x H1000 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 36 bóng 57.000.000 đ 31.350.000 đ
19 Đèn chùm đồng CĐ 1192/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H580 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 32.400.000 đ 17.820.000 đ
20 Đèn chùm đồng CĐ 1192/20 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng 71.000.000 đ 39.050.000 đ
21 Đèn chùm đồng CĐ 1180/24 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 500, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng 52.860.000 đ 29.073.000 đ
22 Đèn chùm đồng CĐ 1180/16 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng 31.500.000 đ 17.325.000 đ
23 Đèn chùm đồng CĐ 1180/20 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 20 bóng 39.860.000 đ 21.923.000 đ
24 Đèn vách đồng VĐ 9277/1 Đèn vách đồng kích thước L140 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.400.000 đ 1.938.000 đ
25 Đèn vách đồng VĐ 9277/2 Đèn vách đồng kích thước L320 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.400.000 đ 3.078.000 đ
26 Đèn chùm đồng CĐ 1231/10 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 13 bóng 47.700.000 đ 26.235.000 đ
27 Đèn chùm đồng CĐ 1231/12 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 21 bóng 68.570.000 đ 37.713.500 đ
28 Đèn vách đồng VĐ 9275/1 Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 4.280.000 đ 2.439.600 đ
29 Đèn vách đồng VĐ 9275/2 Đèn vách đồng kích thước L330 x W190 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 6.000.000 đ 3.420.000 đ
30 Đèn chùm đồng CĐ 1225/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H620 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 40.570.000 đ 22.313.500 đ
31 Đèn chùm đồng CĐ 1225/12 + 6 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1160 x H680 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng 80.710.000 đ 44.390.500 đ
32 Đèn chùm đồng CĐ 1226/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø850 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 11 bóng 35.000.000 đ 19.250.000 đ
33 Đèn chùm đồng CĐ 1226/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H950 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng 51.400.000 đ 28.270.000 đ
34 Đèn vách đồng VĐ 9274/1 Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.200.000 đ 1.824.000 đ
35 Đèn vách đồng VĐ 9268/1 Đèn vách đồng kích thước L120 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.540.000 đ 2.017.800 đ
36 Đèn vách đồng VĐ 9268/2 Đèn vách đồng kích thước L350 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.000.000 đ 2.850.000 đ
37 Đèn chùm đồng CĐ 1217/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H640 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 37.000.000 đ 20.350.000 đ
38 Đèn chùm đồng CĐ 1217/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 68.500.000 đ 37.675.000 đ
39 Đèn chùm đồng CĐ 1174/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 47.570.000 đ 26.163.500 đ
40 Đèn chùm đồng CĐ 1175/8 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø700 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng 32.150.000 đ 17.682.500 đ
41 Đèn vách đồng VĐ 9240/1 Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.650.000 đ 2.080.500 đ
42 Đèn vách đồng VĐ 9240/2 Đèn vách đồng kích thước L320 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 4.100.000 đ 2.337.000 đ
43 Đèn vách đồng VĐ 9240/3 Đèn vách đồng kích thước L330 x H460, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng 6.630.000 đ 3.779.100 đ
44 Đèn chùm đồng CĐ 1162/15 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H530 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng 49.142.000 đ 27.028.100 đ
45 Đèn chùm đồng CĐ 1208/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng 39.000.000 đ 21.450.000 đ
46 Đèn vách đồng VĐ 9269/1 Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng 3.080.000 đ 1.755.600 đ
47 Đèn vách đồng VĐ 9269/2 Đèn vách đồng kích thước L380 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng 5.000.000 đ 2.850.000 đ
48 Đèn vách đồng VĐ 9269/3 Đèn vách đồng kích thước L380 x H430, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng 5.650.000 đ 3.220.500 đ
49 Đèn chùm đồng CĐ 1222/10 + 5 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng 42.000.000 đ 23.100.000 đ
50 Đèn chùm đồng CĐ 1181/10 Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H630 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 10 – E27 x 2 bóng 39.600.000 đ 21.780.000 đ

Catalogue đèn led HUFA mới nhất theo đường link sau

 

Đèn hufa, đèn led hufa
Đèn hufa, đèn led hufa

Đèn led HUFA của nước nào?

Bạn đang đặt câu hỏi: Đèn led HUFA của nước nào?

Trả lời:

Đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA là hãng đèn led nhập khẩu chất lượng cao, sản phẩm bền đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng.

SKYLED.COM.VN – Nhà phân phối đèn led HUFA

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn trang trí led HUFA:

– Giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-3 năm, đổi trả linh hoạt

Thông tin liên hệ:

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525

website:https://skyled.com.vn

Nguồn: Đèn led HUFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button