5* Bảng giá, catalogue [đèn trang trí Quốc Ngọc Well lamp] mới nhất

Den Chum 1 1

Bảng giá đèn trang trí Quốc Ngọc mới nhất 2020

Bảng giá đèn trang trí Quốc Ngọc mới nhất 2020

 

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Giá công bố
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7151/15
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7151/15
Kích thước: Ø1200 x H1400 + 500
Loại bóng: E27 x 23
72.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8601/15
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8601/15
Kích thước: Ø1200 x H1000
Loại bóng: E27 x 20
51.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8603/8
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8603/8
Kích thước: Ø1100 x H950
Loại bóng: E27 x 11
27.200.000
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8602/1
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8602/1
Kích thước: L250 x H350
Loại bóng: E27 x 1
2.700.000
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8607/1
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8607/1
Kích thước: L270 x H350
Loại bóng: E27 x 1
3.150.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8604/8
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8604/8
Kích thước: Ø920 x H600
Loại bóng: E27 x 8
27.200.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8605
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8605
Kích thước: Ø400 x H500
Loại bóng: E27 x 5
7.500.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8609/6
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8609/6
Kích thước: Ø900 x H700
Loại bóng: E27 x 9
Chóa đá sứ
27.200.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8608/15
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8608/15
Kích thước: Ø1100 x H950
Loại bóng: E27 x 20
39.800.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7158/12
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7158/12
Kích thước: Ø980 x H780
Loại bóng: E27 x 17 cái
36.300.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5993/9
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5993/9
Kích thước: Ø1060 x H1100
Loại bóng: E27 x 12
Chóa đá vàng thiên nhiên
37.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5994/6
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5994/6
Kích thước: Ø800 x H750
Loại bóng: E27 x 6 + 3 cái
Chóa đá vàng thiên nhiên
27.200.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8391/12
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8391/12
Kích thước: Ø1060 x H950
Loại bóng: E27 x 15 cái
Chóa đá thiên nhiên
36.300.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7156/6
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7156/6
Kích thước: Ø780 x H700
Loại bóng: E27 x 9 cái
Chóa đá thiên nhiên
24.500.000
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 7157/1
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 7157/1
Kích thước: L220 x H430
Loại bóng: E27 x 1 cái
Chóa đá thiên nhiên
3.400.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5992/12
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 5992/12
Kích thước: Ø1000 x H1100
Loại bóng: E27 x 8 + 4 cái
32.600.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7162/16
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 7162/16
Kích thước: Ø780 x H450
Loại bóng: E14 x 16 cái
24.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8611/15
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8611/15
Kích thước: Ø900 x H750
Loại bóng: E14 x 15
43.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8612/12
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8612/12
Kích thước: Ø800 x H600
Loại bóng: E14 x 12
34.500.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8614/15
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8614/15
Kích thước: Ø1000 x H650
Loại bóng: E27 x 20
33.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8615/8
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8615/8
Kích thước: Ø880 x H500
Loại bóng: E27 x 11
25.000.000
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8614/1
Đèn tường đồng cao cấp
TĐ 8614/1
Kích thước: L180 H450
Loại bóng: E27 x 1
4.480.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8051/49
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8051/49
Kích thước: Ø1050 x H1300
Loại bóng: E14 x 49 cái
72.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8618/18
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8618/18
Kích thước: Ø900 x H700
Loại bóng: E14 x 18 cái
42.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8619/16
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8619/16
Kích thước: Ø780 x H450
Loại bóng: E14 x 16 cái
27.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8620/30
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8620/30
Kích thước: Ø1000 x H750
Loại bóng: E14 x 30 cái
55.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8052/16
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8052/16
Kích thước: Ø780 x H580
Loại bóng: E14 x 16 cái
28.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8055/24
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8055/24
Kích thước: Ø980 x H650
Loại bóng: E14 x 24 cái
53.000.000
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8056/10
Đèn chùm đồng cao cấp
CĐ 8056/10
Kích thước: Ø750 x H600
Loại bóng: E14 x 10 cái
Đá ngọc thiên nhiên
37.000.000

 

 

Catalogue, bảng giá đèn trang trí Quốc Ngọc bằng hình ảnh

den chum 1

den chum 2 den chum 3

den chum 4den chum 5 den chum 6 den chum 7 den chum 8 den chum 9 den chum 10 den chum 11 den chum 12 den chum 13 den chum 14 den chum 15 den chum 16 den chum 17 den chum 18

den op tran 19den op tran 20 den op tran 21den treo tuong 22den chum 23den op tran 124

den op tran 25 den op tran 26den chum pha le 27den chum pha le 28 den chum pha le 29 den chum pha le 30 den chum pha le 31 den chum pha le 32 den chum pha le 33 den chum pha le 34 den chum pha le 35 den chum pha le 36 den chum pha le 37 den chum pha le 38

den tha 39 den tha 40 den tha 41 den tha 42den chum 43den chum 44

den tha 45den op tran 46den chum 47 den chum 48 den chum 49 den chum 50 den chum 51 den chum 52 den chum 53 den chum 54 den chum 55 den chum 56 den chum 57 den chum 58 den chum 59 den chum 60 den chum 61 den chum 62 den chum 63 den chum 64 den chum 65 den chum 66 den chum 67 den chum 68 den chum 69 den chum 70 den chum 71 den chum 72 den chum 73 den chum 74 den chum 75 den chum 76 den chum 77 den chum 78 den chum 79 den chum 80 den chum 81 den chum 82 den chum 83 den chum 84 den chum 85 den chum 86 den chum 87 den chum 88 den chum 89 den chum 90 den chum 91 den chum 92 den chum 93 den chum 94 den chum 95 den chum 96 den chum 97 den chum 98quat den 99den chum 100den op tran 101 den op tran 102den op tran 103den op tran 104 den op tran 105 den op tran 106 den op tran 107 den op tran 108 den op tran 109 den op tran 110 den op tran 111den op tran 112den op tran 113den op tran 114 den op tran 115 den op tran 116 den op tran 117 den op tran 118den op tran 119den op tran 120den op tran 121 den op tran 122 den op tran 123 den op tran 124 den op tran 125 den op tran 126 den op tran 127 den op tran 128 den op tran 129 den op tran 130 den op tran 131 den op tran 132 den op tran 133 den op tran 134 den op tran 135 den op tran 136 den op tran 137 den op tran 138 den op tran 139 den op tran 140 den op tran 141 den op tran 142 den op tran 143den op tran 144den chum 145den tha 146den op 147den tha 148den tha 149den tha 150 den tha 151 den tha 152 den tha 153 den tha 154 den tha 155 den tha 156 den tha 157 den tha 158den tha 159 den tha 159 den tha 160den tha 162dep tha 163den tha 164 den tha 165 den tha 166 den tha 167 den tha 168 den tha 169 den tha 170 den tha 171 den tha 172 den tha 173 den tha 174 den tha 175 den tha 176 den tha 177 den tha 178 den tha 179 den tha 180 den tha 181 den tha 182den treo tuong 183den ban 184den de ban 185den ban 186den ban 187den cay 188den pha tranh 189den pha tranh 190den pha tranh 191den tranh 192den tranh 193 den tranh 194 den tranh 195 den tranh 196den tuong 197den tuong 198 den tuong 199 den tuong 200 den tuong 201 den tuong 202 den tuong 203 den tuong 204 den tuong 205 den tuong 206 den tuong 207 den tuong 208 den tuong 209 den tuong 210 den tuong 211 den tuong 212 den tuong 213 den tuong 214 den tuong 215 den tuong 216 den tuong 217 den tuong 218 den tuong 219 den tuong 220 den tuong 221 den tuong 222 den tuong 223 den tuong 224 den tuong 225 den tuong 226 den tuong 227 den tuong 228 den tuong 229 den tuong 230 den tuong 231 den tuong 232 den tuong 233 den tuong 234 5* Bảng giá, catalogue [đèn trang trí Quốc Ngọc  Well lamp] mới nhất 1den cong tru 236den tru cong 237den tru cong 238den tru 239 den tru 240 den tru 241than tru den 242den pha 243 den pha 244 den pha 245 den pha duong 246 den nang luong 247 den pha duong 248 den pha 249den roi 250den ray 251den ray 252 den ray 253 den ray 254 den ray 255 den ray 256 den ray 257 den ray 258 den ray 259 den ray 260den led 261den tuyt lep 262den led 263 den led 264den led am tran 265 den led am tran 266 den led am tran 267 den led am tran 268 den led am tran 269den led am tran 270den led am tran 271 den pha led 272 den led 273 den led 274 phu kien den led 275 phu kien 276 den am tran 277 den led am tran 278 den led 279den led 280

Cam kết của cửa hàng đèn led Skyled – Đơn vị phân phối đèn led lớn tại TPHCM

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led, đèn trang trí khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn led, đèn trang trí:

– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-2 năm, đổi trả linh hoạt

– Có chứng chỉ CO,CQ.

– Có xuất hóa đơn VAT

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525 – 0948 946 109 – 0933 320 468

website:https://skyled.com.vn

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange