621,400 
482,100 
482,000 

Đèn cao áp Philips

Bóng cao áp MetalHPI-T 1000W/543

2,299,000 
-30%
-54%
-29%
325,000  232,000 
-29%
246,000  175,000 
-30%

Đèn cao áp paragon

Đèn đường IP66 200w PSTN200L

8,192,000  5,734,400 
-30%

Đèn cao áp paragon

Đèn đường IP66 160w PSTN160L

6,906,000  4,834,200 
Call Now Button