Bóng đèn compact Philips

Bóng compact GenieGenie 14W E27

72,800 

Bóng đèn compact Philips

Bóng compact GenieGenie 11W E27

68,500 

Bóng đèn compact Philips

Bóng compact GenieGenie 5W E27

68,500 
43,800 
40,100 
22,300 
20,000 
22,700 
40,000 
-35%

Bóng đèn huỳnh quang Philips

Bóng đèn compact xoắn Tornado T2 24W CDL WW E27

91,000  59,150 
-35%
91,000  59,150 
-35%
90,000  58,500 
-35%
76,000  49,400 
-35%
85,700  55,705 
-35%
82,500  53,625 
-35%
50,300  32,695 
20,900 
18,700 
Call Now Button