Đèn khẩn cấp

Đèn khẩn cấp (gọi tắt là đèn sạc khẩn cấp) loại đèn được dùng trong trường hợp thoát hiểm hoặc mất điện đột ngột, thuộc dòng đèn sạc siêu sáng nên cho độ sáng cực tốt giúp xử lý các tình huống bất ngờ, tránh những thiệt hại trong sinh hoạt và sản xuất, đồng thời đảm bảo an ninh trong khu vực tập thể

Giới thiệu về đèn khẩn cấp Kentom

Đèn khẩn cấp Kentom là loại đèn được người dùng tin cậy hiện nay với giá thành hợp lý, chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu lớn trong nước. Dưới đây là những đèn khẩn cấp KentomSKYLED cung cấp

Đèn khẩn cấp Kentom KT 2200EL

Đèn khẩn cấp Kentom KT 2200 có thông số kỹ thuật sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn tròn 6V 6W*2 bóng Bình ác quy khô 6v 5AH Thời gian sạc đầy 24 giờ Thời gian thắp sáng 2 giờ     Den Khan Cap Kentom Kt 2200el  

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 402

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 402 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 3,2V 3W*2 LED Bình ác quy khô 6v 5AH Thời gian sạc đầy 24 giờ Thời gian thắp sáng 4 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 402

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 403

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 403 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 3,2V 3W*2 LED Bình ác quy khô 6v 5AH Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 4 giờ   Den Khan Cap Kentom Kt 403

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 404

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 404 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 3,2V 3W*2 LED Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 160ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 2giờ Den Khan Cap Kentom Kt 404

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 750

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 750 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 3,2V 3W*2 LED Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 4 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 750  

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 2300PL

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 2300PL có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 13W Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng H = 4 giờ, L = 7 giờ   Den Khan Cap Kentom Kt 2300pl

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 301

Đèn sự cố khẩn cấp Ketom KT 301 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED (0.5x32)W LED Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 9 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 301  

Đèn sạc Ketom KT 4200DL

Đèn sạc Ketom KT 4200DL 1 chế độ DC có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 20W dài 60cm Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 3 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 4200dl

Đèn sạc Ketom KT 4300DL

Đèn sạc Ketom KT 4300DL chiếu sáng có AC và DC thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED 20W dài 60cm Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 3 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 4300dl  

Bộ chuyển đổi khẩn cấp sử dụng bóng led nguồn ngoài Ketom KT 770

Bộ chuyển đổi khẩn cấp sử dụng bóng led nguồn ngoài Ketom KT 770 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED (6-20)W Bình ác quy khô 6v 5AH Dòng điện sạc: 160ma Thời gian sạc đầy 24 giờ thời gian thắp sáng 2 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 770

Bộ chuyển đổi khẩn cấp sử dụng bóng led nguồn ngoài Ketom KT 780

Bộ chuyển đổi khẩn cấp sử dụng bóng led nguồn ngoài Ketom KT 770 có thông số kỹ thuật như sau Nguồn điện :AC220 V-50 HZ Bóng đèn LED (6-20)W Pin sạc (NI-NH) 12V 2599mAh, 12V 3600mAh Dòng điện sạc; 250ma Thời gian sạc đầy 24 giờ Thời gian thắp sáng 2 giờ Den Khan Cap Kentom Kt 780 Trên đây là toàn bộ những mẫu đèn khẩn cấp Kentom mới nhất Xem thêm: https://skyled.com.vn/sanpham/den-su-co/den-exit/den-exit-kentom/ - Toàn bộ đèn exit Kentom