-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 100W

861,000 

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 10W

257,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 150W

1,757,000 

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 20W

370,000 
-45%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 30W

283,800 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng FA led 50W

480,200 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-11 60W

1,463,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-11 60W

1,099,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn pha năng lượng mặt trời FNL-13 200W

1,904,000 
-30%
2,590,000 
-30%
2,940,000 
-30%
2,009,000 
-30%
2,996,000 
-30%
3,430,000 
-30%

Đèn năng lượng mặt trời Hufa

Đèn đường pha cao áp NL-01

2,779,000