-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 100W

1,580,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 120W

1,812,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 150W

1,927,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 200W

2,336,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 50W

941,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay 70W

1,004,900 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 100W

1,201,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 120W

1,797,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 150W

1,827,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED High Bay UFO 200W

2,323,000 
-36%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 10W

128,000 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 20W

191,750 
-35%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Rạng Đông

LED Low Bay 30W

295,000