Đèn led khác

Bóng banh LED

22,800 

Đèn led khác

Bóng COB PAR 30W

275,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng G45

52,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 11 led 50W

260,000 
-30%

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 12 led 80W

500,000  350,000 
-30%

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 13 led 100W

570,000  399,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 14 led 30W

260,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 15 led 100W

486,000 
-30%

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BN 16 led 150W

650,000  455,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 01 led 5W

49,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 02 led 10W

62,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 03 led 15W

77,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 04 led 20W

98,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 05 led 30W

120,000 

Đèn led tròn - Bulb Hufa

Bóng led bulb BT 06 led 50W

186,000 
-40%
-40%
-40%

Đèn led tròn - Bulb Philips

Bóng LED bulb Hi-Lumen TForce Core HB 20W E27

108,900  65,340 
-40%

Đèn led tròn - Bulb Philips

Bóng LED bulb Hi-Lumen TForce Core HB 30W E27

185,000  111,000 
-40%

Đèn led tròn - Bulb Philips

Bóng LED bulb Hi-Lumen TForce Core HB 40W E27

215,000  129,000 
-40%

Đèn led tròn - Bulb Philips

Bóng LED bulb Hi-Lumen TForce Core HB 50W E27

280,000  168,000 
-40%
267,000  160,200 
-40%
104,000  62,400 
-40%
140,000  84,000 
-40%
193,000  115,800 
-40%
334,000  200,400 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL810

75,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL815

89,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL820

118,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL830

167,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL840

223,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED công suất cao KBNL850

298,000 
-40%
42,000  25,200 
-40%
46,000  27,600 
-40%
54,000  32,400 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBHL509

88,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBHL512

106,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBHL515

136,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBHL518

179,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBNL573

28,000 

Đèn led tròn - Bulb Duhal

Bóng LED SBNL575

32,000 

Secured By miniOrange