-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBCC100L

5,700,000  3,990,000 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 150w PHBEE150L

5,979,000  4,185,300 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 120w PHBEE120L

5,557,000  3,889,900 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBEE100L

5,188,000  3,631,600 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 200w PHBFF200L

4,784,000  3,348,800 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 150w PHBFF150L

4,446,000  3,112,200 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBFF100L

4,151,000  2,905,700 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD200L

7,520,000  5,264,000 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD150L

6,853,000  4,797,100 
-30%

Đèn led Highbay - Nhà xưởng Paragon

Đèn cao áp treo trần 100w PHBDD100L

5,324,000  3,726,800 
Secured By miniOrange