-58%

Máng đèn huỳnh quang Panasonic

Máng đèn Batten đơn 1.2m NLA41M Nanoco

195,000  81,900 
-58%

Máng đèn huỳnh quang Panasonic

Máng đèn Batten đôi 1.2m nla42m Nanoco

295,000  123,900 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS008 1xTLED 1m2 (K.Bóng)

170,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS012 2xTLed 20W 1m2 (K.Bóng)

465,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS012 1xTLed 20W 1m2 (K.Bóng)

465,000 
-29%

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TCW060 T8 1m2 2x36W Led (K.Bóng)

1,024,000  724,100 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ đèn led 40W WT066C CW LED36/1M2

1,480,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Máng đèn led tuýp Philips BN010C L600

198,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Máng đèn led tuýp Philips BN010C L1200

130,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED11 L1200

206,700 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED9 L900

174,600 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED5 L600

141,400 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED3 L300

110,300 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T8 BN016C LED16 L1200

230,300 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T8 BN016C LED8 L600

166,000 
Secured By miniOrange