-58%

Máng đèn huỳnh quang Panasonic

Máng đèn Batten đơn 1.2m NLA41M Nanoco

195,000  81,900 
-58%

Máng đèn huỳnh quang Panasonic

Máng đèn Batten đôi 1.2m nla42m Nanoco

295,000  123,900 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS008 1xTLED 1m2 (K.Bóng)

170,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS012 2xTLed 20W 1m2 (K.Bóng)

465,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TMS012 1xTLed 20W 1m2 (K.Bóng)

465,000 
-29%

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TCW060 T8 1m2 2x36W Led (K.Bóng)

1,024,000  724,100 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TCW060 T8 1m2 1x36W Led (K.Bóng)

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TCW060 T8 0m6 2x18W Led (K.Bóng)

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ Máng Đèn TCW060 T8 0m6 1x18W Led (K.Bóng)

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ đèn led 40W WT066C CW LED36/1M2

1,480,000 
1,640,000 
245,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Máng đèn led tuýp Philips BN010C L600

198,000 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Máng đèn led tuýp Philips BN010C L1200

130,000 
972,800 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Slimline LED Batten 31170 Slimline 20W wall lamp LED

265,700 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Slimline LED Batten 31171 Slimline 10W wall lamp LED

185,300 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED11 L1200

206,700 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED9 L900

174,600 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED5 L600

141,400 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T5 BN058C LED3 L300

110,300 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T8 BN016C LED16 L1200

230,300 

Máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn LED T8 BN016C LED8 L600

166,000 
-45%

Đèn Trang trí

Máng T8

50,000  27,500 
-42%

Đèn Trang trí

Máng T8

43,000  25,000 
-45%

Đèn Trang trí

Máng T8

114,000  62,700 
-45%

Đèn Trang trí

Máng led dẹp – 01

280,000  154,000 
-40%

Đèn Trang trí

Máng led dẹp – 02

190,000  114,000 
-45%

Đèn Trang trí

Máng led dẹp – 02

180,000  99,000 
Call Now Button