Bảng giá [đèn led âm trần giá rẻ] 6w, 9w, 12w giá chỉ 28k

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ:

Đèn led âm trần 6w 1 màu 28k
Đèn led âm trần 9w 1 màu 35k
Đèn led âm trần 12w 1 màu 45k
Đèn led âm trần 6w 3 màu 65k
Đèn led âm trần 9w 3 màu 78k
Đèn led âm trần 12w 3 màu 88k

 

28,000 

Giá sản phẩm rẻ hơn khi mua số lượng nhiều

Bạn cần hỗ trợ?

Góp ý, khiếu nại (8h00 - 17h)

Hotline: 0933320468

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ 6w, 9w, 12w

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ loại 1 màu

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ 1 màu (ánh sáng trắng hoặc vàng) bán theo số lượng nhiều như sau:

Bang Gia Den Led Am Tran 6w,9w,12w Gia Re

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Ánh Sáng  Giá Số lượng (Cái/thùng)
Đèn led âm trần 6w 1 màu – Công suất: 6W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 120mm
– Kích thước khoét lỗ: 105mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          28,000 60 cái/thùng
Đèn led âm trần 9w 1 màu – Công suất: 9W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 145mm
– Kích thước khoét lỗ: 130mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          35,000 40 cái/thùng
Đèn led âm trần 12w 1 màu – Công suất: 12W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 167mm
– Kích thước khoét lỗ: 145mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          45,000 40 cái/thùng

 

 

Den Led Am Tran Gia Re 9w

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ loại 3 màu (3 chế độ)

Bang Gia Den Led Am Tran 6w,9w,12w Gia Re 3 Mau

 

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Ánh Sáng  Giá Số lượng (Cái/thùng)
Đèn led âm trần 6w 3 chế độ – Công suất: 6W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 120mm
– Kích thước khoét lỗ: 105mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          65,000 60 cái/thùng
Đèn led âm trần 9w 3 chế độ – Công suất: 9W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 145mm
– Kích thước khoét lỗ: 130mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          78,000 40 cái/thùng
Đèn led âm trần 12w 3 chế độ – Công suất: 12W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 167mm
– Kích thước khoét lỗ: 145mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          88,000 40 cái/thùng

 

Den Led Am Tran Anh Sang Trang, Vang, Trung Tinh

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ loại 1 màu viền đèn màu bạc hoặc viền màu vàng

Bang Gia Den Led Am Tran Vien Bac, Vien Vang 6w,9w,12w Gia Re

Đèn led âm trần 7w 1 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 7W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 120mm
– Kích thước khoét lỗ: 90mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          45,000 60 cái/thùng
Đèn led âm trần 9w 1 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 9W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 140mm
– Kích thước khoét lỗ: 110mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          50,000 40 cái/thùng
Đèn led âm trần 12w 1 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 12W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: đang cập nhật
– Kích thước khoét lỗ: đang cập nhật
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          55,000 40 cái/thùng

 

 

Den Led Am Tran Gia Re 9w Vien Vang

Bảng giá đèn led âm trần giá rẻ loại 3 màu viền đèn màu bạc hoặc viền màu vàng

Bang Gia Den Led Am Tran Vien Bac, Vien Vang 6w,9w,12w Gia Re 3 Mau

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Ánh Sáng  Giá Số lượng (Cái/thùng)
Đèn led âm trần 7w 3 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 7W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 120mm
– Kích thước khoét lỗ: 90mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          70,000 60 cái/thùng
Đèn led âm trần 9w 3 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 9W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: 140mm
– Kích thước khoét lỗ: 110mm
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          82,000 40 cái/thùng
Đèn led âm trần 12w 3 màu viền bạc, viền vàng – Công suất: 12W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình tròn, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: đang cập nhật
– Kích thước khoét lỗ: đang cập nhật
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng 3 chế độ bao gồm ánh sáng trắng, vàng, trung tính          90,000 40 cái/thùng

 

Den Led Am Tran Gia Re 9w Vien Bac

Bảng giá đèn led âm trần vuông

Bang Gia Den Led Am Tran Vuong 6w,9w,12w Gia Re

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Ánh Sáng  Giá Số lượng (Cái/thùng)
Đèn led âm trần vuông 6w 1 màu – Công suất: 6W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình vuông, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt: đang cập nhật
– Kích thước khoét lỗ: đang cập nhật
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          32,000 60 cái/thùng
Đèn led âm trần vuông 9w 1 màu – Công suất: 9W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình vuông, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt:  đang cập nhật
– Kích thước khoét lỗ:  đang cập nhật
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          40,000 40 cái/thùng
Đèn led âm trần vuông 12w 1 màu – Công suất: 12W
– Điện áp: 150 ~ 250V
– Chế độ chiếu sáng: Tán Xạ
– Kiểu dáng: hình vuông, loại siêu mỏng
– Kích thước mặt:  đang cập nhật
– Kích thước khoét lỗ:  đang cập nhật
– Tuổi thọ: 25.000h
– Bảo hành 2 năm
ánh sáng trắng hoặc vàng          50,000 40 cái/thùng

Den Led Am Tran Gia Re 6w,9w,12w Va Den Vuong

Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 trong 2 năm

Chúng tôi có chính sách bảo hành 2 năm 1 đổi 1 đối với đèn led âm trần giá rẻ 6w, 9w, 12w

Đặc điểm của đèn led âm trần giá rẻ siêu mỏng 6w, 9w, 12w SKYLED phân phối:

 Tuổi thọ cao

 • Đèn led âm trần giá rẻ siêu mỏng giá rẻ tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ so với đèn sợi đốt, đèn compact, giúp tiết kiệm tiền điện, bảo vệ môi trường.
 • Đèn sử dụng chip led siêu sáng, độ bền cao, tuổi thọ trên 25.000 giờ.

 

Den Led Am Tran Gia Re 9w Vien Vang Va Vien Bac

Dải điện áp hoạt động rộng tương thích điện từ trường 150V-250V

Đèn LED Downlight có dải điện áp rộng (150-250V) ánh sáng và công suất không thay đổi khi điện áp lưới thay đổi
Tương thích điện từ trường không gây ra hiện tượng nhiễu cho sản phẩm điện tử và không bị ảnh hưởng nhiễu của các thiết bị điện tử khác

Hệ số trả màu (CRI > 80)

Hệ số trả màu cao (CRI ≥ 80), ánh sáng trung thực tự nhiên

 • Đèn có ánh sáng dịu nhẹ, không gây hại cho mắt.

Thiết kế siêu mỏng hiện đại, dễ dàng thi công

 • Đèn sử dụng tấm tản quang ánh sáng bằng nhựa giúp chống ố vàng, chống chói, chóa lóa khi chiếu sáng.
 • Đèn led âm trần siêu mỏng giá rẻ được thiết kế giúp cho căn nhà của bạn đẹp, hiện đại, sản phẩm được làm bằng hợp kim sơn tỉnh điện không bị rỉ, sét, hoen ố, thiết kế siêu mỏng nên không bị đụng xương thạch cao => thợ dễ dàng thi công

Thân thiện môi trường

Không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng

Ứng dụng

Đèn led âm trần giá rẻ được lắp đặt  nhiều ở nhà có trần thạch cao, trần gỗ, trần nhựa, hiện nay cũng có nhiều nhà lắp vào trần bê tông có đục lỗ trước bằng ống nước.

 • Lắp đặt chiếu sáng cho nhà hàng, khách sạn, siêu thị trung tâm thương mại….
 • Lắp đặt chiếu sáng cho showroom, cửa hàng, shop quần áo, tiệm spa, nail …
 • Lắp đặt chiếu sáng cho hộ gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp….
 • Lắp đặt chiếu sáng cho các văn phòng, chung cư, cao ốc,
 • Lắp đặt chiếu sáng cho trường học, bệnh viện, hội trường, nhà công vụ, hội chợ triển lãm
 • Lắp đặt chiếu sáng cho phòng họp, hành lang, WC …

Địa chỉ bán đèn led âm trần giá rẻ 6w,9w,12w tại Thành Phố Hồ Chí Minh

SKYLED là đại lý phân phối đèn led âm trần giá rẻ 6w, 9w, 12w. Chúng tôi có chính sách giao đèn miễn phí với đơn hàng trên 2 triệu tại các quận nội thành TPHCM. Ngoài ra chúng tôi cũng giao hàng trực tiếp đến các tỉnh thành trên toàn quốc bằng phương thức ship COD.

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525 – 0948 946 109 – 0933 320 468

website:https://skyled.com.vn

Trương Công Vinh
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bảng giá [đèn led âm trần giá rẻ] 6w, 9w, 12w giá chỉ 28k”