1* Bảng giá [đèn led Điện Quang] update liên tục

Bang Gia Den Led Dien Quang 2

Bảng giá đèn led Điện Quang mới nhất, các bạn có thể tải về tại đây

Hoặc Download link GOOGLE DRIVE
Bảng giá đèn led Điện Quang full các sản phẩm xem trực tiếp trên website:

bang gia den led dien quang

Bảng giá full đèn led Điện Quang mới nhất xem trực tiếp trên web:

Xem thêm: Giá đèn led MPE

TÊN SP ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VAT)

NHÓM LED BULB CÔNG SUẤT NHỎ

Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01G (1W xanh lá) cái 24,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01B (1W xanh dương) cái 24,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01V (1W Tím) cái 24,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01765 (1W daylight, chụp mờ) cái 24,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01727 (1W warmwhite, chụp mờ) cái 24,000
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 03765 (3W daylight chụp cầu mờ) cái 32,000
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 03727 (3W warmwhite chụp cầu mờ) cái 32,000
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 05765 (5W daylight chụp cầu mờ) cái 41,000
Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 05727 (5W warmwhite chụp cầu mờ) cái 41,000
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07765 (7W Daylight chụp cầu mờ) cái 69,000
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07727 (7W Warmwhite chụp cầu mờ) cái 69,000
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09765 (9W Daylight chụp cầu mờ) cái 80,000
Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09727 (9W Warmwhite chụp cầu mờ) cái 80,000
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03765 (3W daylight, chụp cầu mờ) cái 35,000
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03727 (3W warmwhite, chụp cầu mờ) cái 35,000
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu mờ) cái 44,000
Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05727 (5W warmwhite, chụp cầu mờ) cái 44,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03R (3W, RED) cái 40,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03G (3W, GREEN) cái 40,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 03B (3W, BLUE) cái 40,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05R (5W, RED) cái 49,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05G (5W, GREEN) cái 49,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05B (5W, BLUE) cái 49,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 07765 (7W, daylight, chụp cầu mờ) cái 69,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 07727 (7W,
Warmwhite, chụp cầu mờ)                                                             1
cái 69,000
Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL03A60 04727 (4W, warmwhite, vỏ thủy tinh) cái 77,000
Đèn LED bulb FL Điện Quang ĐQ LEDBUFL03A60 06727 (6W, warmwhite, vỏ thủy tinh) cái 93,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 03765 (3W, Daylight, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp) cái 35,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 03727 (3W,
Warmwhite, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 35,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 05765 (5W, Daylight, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp) cái 41,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 05727 (5W,
Warmwhite, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 41,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07765 (7W, Daylight, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp) cái 47,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07727 (7W,
Warmwhite, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 47,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 09765 (9W, Daylight, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp) cái 52,000
Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 09727 (9W,
Warmwhite, chụp cầu mờ,nguồn tích hợp)
cái 52,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07765 V02 (7W daylight, chụp cầu mờ) cái 47,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 V02 (7W warmwhite, chụp cầu mờ) cái 47,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 (9W daylight, chụp cầu mờ) cái 52,000
Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 V02 (9W  warmwhite, chụp cầu mờ) cái 52,000
Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A55 057CS (5W, đổi màu bằng công tắc) cái 61,001
Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 077CS (7W, đổi màu bằng công tắc) cái 70,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 05765 (5W
daylight)
cái 75,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 05727 (5W
warmwhite)
cái 75,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 07765 (7W
daylight )
cái 105,001
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU01 07727 (7W
warmwhite )
cái 105,001
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU02 05765 (5W
daylight )
cái 76,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU02 05727 (5W
warmwhite )
cái 76,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU03 05765 (5W
daylight )
cái 76,000
Đèn LED bulb thân nhôm Điện Quang ĐQ LEDBU03 05727 (5W
warmwhite )
cái 76,000
Xem thêm: Giá đèn led Philips

NHÓM LED BULB CÔNG SUẤT LỚN

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765  (12W daylight) cái 87,000
Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 (12W warmwhite) cái 87,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765 (12W daylight, nguồn tích hợp) cái 87,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 (12W warmwhite, nguồn tích hợp) cái 87,000
Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 (220W daylight) cái 138,001
Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 (20W warmwhite) cái 138,001
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 (20W
daylight, nguồn tích hợp)
cái 138,001
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 (20W
warmwhite, nguồn tích hợp)
cái 138,001
Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight) cái 197,000
Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite) cái 197,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight, nguồn tích hợp) cái 197,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite, nguồn tích hợp) cái 197,000
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25765 (25W daylight) cái 160,001
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25727 (25W warmwhite) cái 160,001
Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25740 (25W coolwhite) cái 177,000
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10727AW (10W warmwhite chống ẩm) cái 84,000
Đèn LED bulb công suất lớn  Điện Quang ĐQ LEDBU10 10765AW (10W daylight chống ẩm) cái 84,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18765AW (18W Daylight ) cái 112,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18727AW (18W Warmwhite) cái 112,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 25765AW (25W Daylight) cái 149,001
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 25727AW (25W Warmwhite) cái 149,001
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40765AW (40W Daylight, chống ẩm) cái 216,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40727AW (40W Warmwhite, chống ẩm) cái 216,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 50765AW (50W Daylight, chống ẩm) cái 265,000
Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 40727AW (40W Warmwhite, chống ẩm) cái 265,000

NHÓM LED DOWLIGHT

Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03765 90 (3W daylight, 3.5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03727 90 (3W warmwhite, 3.5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05765 90 (5W daylight, 3.5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05727 90 (5W warmwhite, 3.5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07765 115 (7W daylight, 4.5inch) bộ 102,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07727 115 (7W  warmwhite, 4.5inch) bộ 102,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09765 115 (9W daylight, 4,5inch) bộ 115,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09727 115 (9W warmwhite, 4,5inch) bộ 115,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11765 115 (11W daylight,
4,5inch)                                                                                          3
bộ 128,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11727 115 (11W warmwhite, 4,5inch) bộ 128,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 03740 90 (3W coowhite 3,5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05740 90 (5W coowhite 3,5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07740 115 (7W coowhite 4,5inch) bộ 102,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09740 115 (9W coowhite 4,5inch) bộ 115,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 11740 115 (11W coowhite
4,5inch)
bộ 128,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03727 90 (3W warmwhite 3,5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03765 90 (3W daylight 3,5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 03740 90 (3W coolwhite 3,5inch) bộ 63,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05727 90 (5W warmwhite 3,5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05765 90 (5W daylight 3,5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 05740 90 (5W coowhite 3,5inch) bộ 77,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD06 02727 90 (2W warmwhite 3,5inch) bộ 99,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 057CS 90 (5W, 3.5 inch, đổi màu bằng công tắc) bộ 94,001
Bộ dđèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 077CS 115 (7W, 4.5 inch, đổi màu bằng công tắc bộ 120,000
Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD07 09765 90 (9W daylight 3,5inch, bầu kín) bộ 123,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 03765 75 (3W daylight, tròn, 2.9inch) Cái 79,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 05765 75 (5W daylight, tròn, 2.9inch) Cái 85,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 07765 95 (7W daylight, tròn, 3.7inch) Cái 111,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 09765 120 (9W daylight, tròn, 4.7inch) Cái 127,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 11765 120 (11W daylight, tròn, 4.7inch) Cái 140,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 07765 95 (7W daylight, vuông, 3.7inch) Cái 107,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 09765 120 (9W daylight, vuông, 4.7inch) Cái 121,000
Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 11765 120 (11W daylight, vuông, 4.7inch) Cái 134,000
Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04 05765 90 BR01 (5W, daylight, 3.5 inch, kết nối Bluetooth, điều khiển sắc màu RGB) bộ 500,000
Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04 05727 90 BR01 (5W, warmwhite, 3.5 inch, kết nối Bluetooth, điều khiển sắc màu RGB) bộ 500,000
Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04 07765
115 BR01 (7W, daylight, 4.5 inch, kết nối Bluetooth, điều khiển sắc màu RGB)
bộ 530,000
Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04 07727
115 BR01 (7W, warmwhite, 4.5 inch, kết nối Bluetooth, điều khiển sắc màu RGB)                                                                                              4
bộ 530,000
Đèn LED Bulb thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SBU11A60 05765 BR01 (5W, daylight, kết nối bluetooth, điều khiển sắc màu RGB) Cái 450,000
Đèn LED Bulb thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SBU11A60 05727 BR01 (5W, warmwhite, kết nối bluetooth, điều khiển sắc màu RGB) Cái 450,000
NHÓM LED MICA
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09765 (0.3m 9W daylight) bộ 141,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09727 (0.3m 9W warmwhite) bộ 141,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09765 (0.3m 09W daylight, nguồn tích hợp) bộ 141,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09727 (0.3m 09W warmwhite, nguồn tích hợp) bộ
141,000
141,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28727 (0.9m 28W warmwhite, nguồn tích hợp) bộ 365,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF03 09740 (0.3m 09W coolwhite, nguồn tích hợp) bộ 141,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28740 (0.9m 28W coolwhite, nguồn tích hợp) bộ 365,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight) bộ 217,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727 (0.6m 18w Warmwhite) bộ 217,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18W daylight, nguồn tích hợp) bộ 217,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727 (0.6m 18W warmwhite, nguồn tích hợp) bộ 217,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18740 (0.6m 18W coolwhite, nguồn tích hợp) bộ 217,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28765 (0.9m 28W daylight) bộ 365,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28727 (0.9m 28W warmwhite) bộ 365,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36w Daylight) bộ 380,001
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727 (1.2m 36w Warmwhite) bộ 380,001
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36740 HPF (1.2m 36w coolwhite) Bộ
465,000
465,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF V02 (1.2m 36w daylight) bộ 465,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 IP65 (1.2m 36w daylight IP65) bộ 752,600
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF (1.2m 36w daylight) bộ 465,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp) bộ 380,001
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF04 28765 (0.9m 28W daylight, nguồn tích hợp) bộ 365,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727 (1.2m 36W warmwhite, nguồn tích hợp) bộ 380,001
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36740 (1.2m 36W coolwhite, nguồn tích hợp) bộ 380,001
Bộ đèn LED Mica chống thấm chuyên dụng Điện Quang ĐQ LEDMF05 36765 IP65 (1.2m 36w daylight IP65) bộ 1,130,000
Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18740 HPF (0.6m 18w coolwhite)                                                                                      5 bộ 239,000

NHÓM BỘ ĐÈN LED DOUBLEWING

Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight) bộ 393,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36727 (36W warmwhite) bộ 393,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36740 (36W coolwhite) bộ 393,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight) bộ 347,001
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24727 (24W warmwhite) bộ 347,001
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24740 (24W coolwhite) bộ 347,001
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36765 (36W daylight, bóng thủy tinh) bộ 315,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36727 (36W warmwhite, bóng thủy tinh) bộ 315,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 24765 (24W daylight, bóng thủy tinh) bộ 278,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 12765 (12W, daylight, thủy tinh ) cái 104,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 12727 (12W, warmwhite, thủy tinh ) cái 104,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG02 I 18765 (18W, daylight, thủy tinh ) cái 120,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 24765 (24W, daylight, bóng thuỷ tinh, máng mini) bộ 262,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 24727 (24W, warmwhite, bóng thuỷ tinh, máng mini) bộ 262,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 36765 (36W daylight, bóng thủy tinh, máng mini) bộ 298,000
Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02M 36727 (36W warmwhite, bóng thủy tinh, máng mini) bộ 298,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 12765 (12W, daylight ) cái 123,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 12727 (12W, warmwhite ) cái 123,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 18765 (18W, daylight) cái 140,000
Bóng đèn Led Doublewing Điện quang ĐQ LEDDWG01 I 18727 (18W, warmwhite) cái 140,000
Bóng đèn LED Doublewing LEDDW01 24740 (24W coolwhite) cái 123,000
Bóng đèn LED Doublewing LEDDW01 36740 (36W coolwhite) cái 140,000

NHÓM LED TUBE

Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V02 (0.6m daylight, thân
thủy tinh).
cái 57,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V02 (1.2m daylight, thân
thủy tinh).
cái 81,000
Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V03 (9W
daylight)
cái 57,000
Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V03 (18W
daylight)
cái 81,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 (0.6m 9W daylight thân thủy tinh) Cái 57,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09727 (0.6m 9W warmwhite thân thủy tinh)                                                                                        6 Cái 57,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh) Cái 81,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18727 (1.2m 18W warmwhite thân thủy tinh) Cái 81,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 113,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09727 (0.6m 9W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 113,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 163,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 163,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09740 (0.6m 9W coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 113,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18740 (1.2m 18W coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ) Cái 163,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 118,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09727 (0.6m 9W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 118,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 168,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 168,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 09740 (0.6m 9W coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 118,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18740 (1.2m 18W coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 168,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22765 (1.2m 22W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 198,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22727 (1.2m 22W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 212,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22740 (1.2m 22W coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) Cái 212,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 22765 HPF (1.2m 22W daylight, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao) Cái 241,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 22765 HPF (1.2m 22W daylight, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao) Cái 250,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 HPF (1.2m 18W daylight, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao) Cái 189,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18740 HPF (1.2m 18W coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao) Cái 189,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765 HPF (1.2m 18W daylight, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao) Cái 197,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218740 (2x18W coolwhite, thân liền 1.2m, TU06) Bộ 236,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 218765 (2x18W daylight, thân liền 1.2m, TU09) Bộ 380,001
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765M (9W daylight, mini 0.6m, TU09) Bộ 146,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M (18W daylight, mini 1.2m, TU09) Bộ 208,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU06) Bộ 92,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06) Bộ 123,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09740 (9W coolwhite, thân liền 0.6m, TU09) bộ 143,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18740 (18W coolwhite, thân liền 1.2m, TU09) bộ 208,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU09 HPF) bộ 169,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU09 HPF) bộ 241,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU09) Bộ 143,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU09) Bộ 208,000
Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09R 22765 (22W daylight, thân liền 1.2m, đầu liền xoay, TU09R) Bộ 254,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18727 (18W warmwhite, thân liền 1.2m, TU06) Bộ 122,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M-V02 (9W, daylight, mini nắp rời, 0.6m, TU06) Bộ 92,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M-V02 (18W, daylight, mini nắp rời, 1.2m, TU06) Bộ 123,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V02 (0.6m daylight, thân thủy tinh). Cái 74,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765 (2x18W daylight,
thân liền 1.2m, TU06)
Bộ 236,000
Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218727 (2x18W
warmwhite, thân liền 1.2m, TU06)
Bộ 236,000
Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765P1 HPF (1.2m 18W
daylight, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao, điện 1 đầu)
Cái 197,000

NHÓM LED PANEL PHỔ THÔNG

Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120) bộ 111,000
Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120) bộ 111,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18740 225  (18W coolwhite F225) bộ 292,001
Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQLEDPN04 06740 120 (6W coolwhite F120) bộ 111,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 146  (9W daylight F146) bộ 132,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 146  (9W warmwhite F146) bộ 132,000
Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang DQLEDPN04 09740 146 (9W coolwhite F146) bộ 132,000
Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12740 170 (12W coolwhite F170) bộ 153,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 170  (12W daylight F170) bộ 153,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 170  (12W warmwhite F170) bộ 153,000
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18765 225  (18W daylight F225) bộ 292,001
Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18727 225  (18W warm white F225) bộ 292,001
Bộ đèn Led Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN10 12765 167 ( 12 W Daylight, F167) Cái 208,000
Bộ đèn Led Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 F221 ( 18 W Daylight, F221) Cái 281,001
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45740 300×1200 (45W, coolwhite) bộ 1,354,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 18765 300×600 (18W daylight) bộ 745,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 18727 300×600 (18W warmwhite ) bộ 745,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 22765 300×600 (22W daylight) bộ 812,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 22727 300×600 (22W warmwhite ) bộ 812,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 24765 300×600 (24W daylight) bộ 835,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 24727 300×600 (24W warmwhite ) bộ 835,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 300×1200 (36W daylight) bộ 1,196,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 300×1200 (36W warmwhite ) bộ 1,196,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 300×1200 (45W daylight) bộ 1,353,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 300×1200 (45W warmwhite ) bộ 1,353,400
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 300×1200 (54W daylight) bộ 1,467,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 300×1200 (54W warmwhite) bộ 1,467,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765 300×300 (12W daylight) bộ 552,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727 300×300 (12W warmwhite ) bộ 552,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36765 600×600 (36W daylight
)
bộ 1,293,001
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 36727 600×600 (36W warmwhite ) bộ 1,293,200
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600×600 (45W daylight
)
bộ 1,383,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600×600 (45W warmwhite ) bộ 1,384,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600×600 (54W daylight) bộ 1,534,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600×600 (54W warmwhite ) bộ 1,533,800

NHÓM LED PANEL CAO CẤP

Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600×1200 (45W daylight ) bộ 2,301,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45727 600×1200 (45W warmwhite ) bộ 2,301,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54765 600×1200 (54W daylight) bộ 2,579,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 54727 600×1200 (54W warmwhite) bộ 2,579,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 72765 600×1200 (72W daylight) bộ 2,963,000
Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 72727 600×1200 (72W warmwhite ) bộ 2,963,000
Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 220*220 (18W daylight) bộ 295,000

NHÓM LED HIGHBAY PHỔ THÔNG

Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 40765 (40W daylight)
9
cái 736,000
Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 60765 (60W daylight) cái 1,171,000
Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 80765 (80W daylight E40) cái 1,381,001

NHÓM LED HIGHBAY CAO CẤP

Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 30727 (30W warmwhite)ca cái 1,726,000
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 100765 (100W, daylight) cái 2,338,001
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 100727 (100W, wamrwhite) cái 2,338,001
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 150765 (150W, daylight) cái 3,143,000
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 150727 (150W, wamrwhite) cái 3,143,000
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 200765 (200W, daylight) cái 4,254,000
Bộ đèn Led High bay Điện Quang  ĐQ LEDHB06 200727 (200W, wamrwhite) cái 4,254,000
Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 100765 (100W Daylight) cái 3,769,000
Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 100727 (100W warmwhite) cái 3,769,000
Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150765 (150W daylight) cái 6,241,000
Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 200765 (200W daylight) cái 7,675,000
Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150727 (150W warmwhite) cái 6,241,383

NHÓM LED ỐP TRẦN PHỔ THÔNG

Ốp trần cảm biến chuyển động SCL02 (D300mm, chụp nhựa, cảm biến chuyển động và độ sáng ) bộ 359,000
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm) bộ 312,400
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10727 (10W Warmwhite D255mm) bộ 312,400
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL09 15765 (15W Daylight D345mm) bộ 412,500
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL09 15727 (15W Warmwhite D345mm) bộ 412,500
Bộ đèn led ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL10 10765SMLP (10W, Daylight, D300mm, cảm biến chuyển động và độ sáng) bộ 456,000
Bộ đèn led ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL10 10727SMLP (10W, Warmwhite, D300mm, cảm biến chuyển động và độ sáng) bộ 457,001
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL18 15765 ( 15W Daylight D270 ) bộ 434,000
Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL20 09765 (9W, daylight, 180×180, chụp nhựa mờ, IP44) bộ 244,000

NHÓM LED ỐP TRẦN CAO CẤP

Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL19 60Dim (60W 530x530x73mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 2,167,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 45765Dim (45W Daylight D450mm điều khiển độ sáng bằng remote) bộ 2,261,600
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 55765Dim (55W Daylight D550mm điều khiển độ sáng bằng remote) bộ 2,583,900
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL02 55765Dim (55W D550mm điều khiển độ sáng bằng remote) bộ 2,683,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL16 36765 S (36W Daylight 650x125mm) bộ 2,650,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL17 36765 S (36W Daylight 650x100mm kiểu treo) bộ 2,650,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 50Dim (50W D450mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 2,807,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL01 60Dim (60W D550mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 3,538,700
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL03 55Dim (55W Daylight D550mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 3,421,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL02 55Dim (55W D550mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 3,549,700
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL08  60Dim (60W 600x500x80m điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 3,478,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL20 48  S (48W 576mm điều khiển màu bằng công tắc) bộ 4,513,000
Bô đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL06 108Dim ( 108w D800mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 5,678,200
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL12 108Dim (108W 820x720x180mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote) bộ 6,928,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL10 108Dim  S (108W 900x750x95mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote, công tắc) bộ 6,583,000
Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL21 108 S (108W 1000mm điều khiển màu bằng công tắc) bộ 9,343,000
Máng LED âm trần Điện Quang ĐQ LRF03 309OP P2 Cái 557,000

NHÓM LED PHA

Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 10765 (10W daylight, IP65) cái 455,000
Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 20765 (20W daylight, IP65) cái 1,122,000
Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 30765 (30W daylight, IP65) cái 1,445,000
Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL01 50765 (50W daylight, IP65) cái 2,151,001
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100765 (100W daylight, IP65) cái 4,219,001
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100727 (100W warmwhite, IP65) cái 4,219,001
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL02 100765 WP (100W daylight, dành cho tàu cá, IP67) cái 4,219,001
Đèn LED đánh cá Điện Quang ĐQ LEDFS02 200765 (200W Daylight IP66) cái 5,790,000
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL04 150765 (150W daylight, IP65) cái 6,877,000
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL04 150727 (150W warmwhite, IP65) cái 6,877,000
Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL06 150765 WP (150W daylight, dành cho tàu cá, IP67) cái 12,782,000
Đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL08 400765D (400W daylight IP65 Dimming) cái 27,691,000
NHÓM LED NẾN
Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD04 02727 (2W warmwhite chụp mờ) cái
43,600
43,600
Đèn LED Nến Điện Quang ĐQ LEDCD04 02765 (2W daylight chụp mờ)
11
cái 43,600

NHÓM LED ĐƯỜNG

Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 30765 (30W Daylight) cái 2,152,700
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 150765 (150W Daylight) cái 8,145,500
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 200765 (200W Daylight) cái 10,869,100
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 30765 (30W Daylight) cái 3,132,800
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 50765 (50W Daylight) cái 3,361,600
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 80765 (80W Daylight) cái 6,184,200
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 50765 (50W Daylight) cái 3,003,000
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL04 100765 (100W Daylight) cái 5,758,500
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 100765 (100W Daylight) cái 6,640,700
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 150765 (150W Daylight) cái 9,396,200
Đèn đường LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 200765 (200W Daylight) cái 16,500,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 30W cái 9,160,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W cái 10,079,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W cái 11,000,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 120W cái 12,446,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 150W cái 13,778,001
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 180W cái 18,635,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 210W cái 20,145,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W (4000K) Bộ 10,078,000
Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W (4000K) Bộ 11,000,000

NHÓM LED CHIẾU ĐIỂM

Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL01 05740 (5W, coolwhite) Bộ 304,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL11 12730 (12W, warmwhite) Bộ 273,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL02 07727 (7W, warm bộ 276,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL02 07727 V02 (7W, warmwhite, V02) bộ 213,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL03 10727 (10W, warmwhite) Bộ 718,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL03 20727 (20W, warmwhite) Bộ 1,063,000
Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL07 20727 (20W, warmwhite) Bộ 925,000
Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL02 23740
(23W, coolwhite)                                                                          12
Bộ 1,270,000
Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL05 23740 (23W, coolwhite) Bộ 1,063,000
NHÓM LED HẮT TƯỜNG
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL06 03727 (3W, Warmwhite) Bộ 367,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL07 03727 (3W, Warmwhite) Bộ 314,001
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL08 04727 (4W, Warmwhite) Bộ 367,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL10 04727 (4W, Warmwhite) Bộ 386,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL02 05727 (5W, Warmwhite) Bộ 418,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL01 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 472,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL09 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 472,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL11 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 472,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL05 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 570,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL03 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 623,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL04 06727 (6W, Warmwhite) Bộ 674,000
Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL12 08727 (8W, Warmwhite) Bộ 901,000

NHÓM LED DÂY

Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL03 5M8WW IP65 (12w/m, 5m, Ra 80, IP65, Warmwhite) Cuộn 758,000
Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ PSL01 12100 IP67 (12V, 100W) Cái 1,259,000
Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 9WW IP66 (9w/m, IP66, Warmwhite) M 124,000
Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL01C IP65 (5-6W/m) M 50,001
Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 9W IP66 (9W/m) Cái 86,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 5R IP65 (5W/m, IP65, đỏ) M 42,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 5Y IP65 (5W/m, IP65, vàng) M 42,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6B IP65 (6W/m, IP65, xanh dương) M 42,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6G IP65 (6W/m, IP65, xanh lá) M 42,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6D IP65 (6W/m, IP65, daylight) M 42,000
Đèn LED dây Điện Quang LSL01C 6W IP65 (6W/m, IP65, warmwhite) M 42,000

NHÓM LED THANH

Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 09765(9W, 6500K, 0.6M) Bộ 122,000
Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR0115727(15W, 2700K, 0.9M) Bộ 151,000
Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18765(18W, 6500K, 1.2M) Bộ 173,000
Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18727(18W, 2700K, 1.2M) Bộ 173,000
Bộ đèn LED thanh-ĐQ LEDBAR01 15765(15W, 6500K, 0.9M) Bộ 150,000
TÊN SP ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VAT)

NHÓM LED COMPACT

Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09765AW (9W, daylight,
chống ẩm)
CÁI 65,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW (9W, warmwhite,
chống ẩm)
CÁI 65,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14765AW (14W, daylight,
chống ẩm)
CÁI 80,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14727AW (14W, warmwhite,
chống ẩm)
CÁI 80,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 15765AW (15W, daylight,
chống ẩm)
CÁI 80,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 15727AW (15W, warmwhite,
chống ẩm)
CÁI 80,000
Đèn Led Compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20765AW (20W, Daylight,
chống ẩm)
CÁI 113,000
Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20727AW (20W, warmwhite,
chống ẩm)
CÁI 113,000
NHÓM LED PEGASUS
Bộ đèn LED PEGASUS Điện Quang ĐQ LEDPGS01 32765 (32W, daylight) Bộ 286,000
Bộ đèn LED PEGASUS Điện Quang ĐQ LEDPGS01 32721 (32W,
warmwhite)
Bộ 286,000

 

Bảng giá đèn led Điện Quang bằng hình ảnh

gia den led dien quang

Trên đây là bảng giá đèn led Điện Quang.

Khách hàng cũng nhiều người quan tâm đến bảng giá của các sản phẩm sau:

Bảng giá đèn led hơn 20 thương hiệu

Tên đèn led Link xem bảng giá nhanh
Đèn led Philips https://skyled.com.vn/bang-gia-bong-den-led-philips-moi-nhat/
Đèn led Duhal https://skyled.com.vn/bang-gia-den-duhal-moi-nhat/
Đèn led Panasonic https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-panasonic-update-lien-tuc/
Đèn led hufa https://skyled.com.vn/hot-bang-gia-den-led-hufa-hufa-lighting-moi-nhat/
Đèn led rạng đông https://skyled.com.vn/gia-bong-den-led-rang-dong-moi-nhat/
Đèn paragon https://skyled.com.vn/bang-gia-den-paragon-moi-nhat/
Đèn osram https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-osram-moi-nhat/
Đèn anfaco https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-anfaco-moi-nhat/
Đèn điện quang https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-dien-quang-update-lien-tuc/
Đèn led mpe https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-mpe-moi-nhat/
Đèn led Nanoco https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-nanoco-moi-nhat/
Đèn led kingled https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-kingled-moi-nhat/
Đèn led acumen https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-acumen-moi-nhat/
Đèn led TLC Lighting https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-tlc-lighting-moi-nhat/
Đèn led SVLIGHT https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-svlight-moi-nhat/
Đèn Kentom https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-sac-den-exit-kentom-moi-nhat/
Đèn led Ena https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-ena-moi-nhat/
Đèn led GS Lighting https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-gs-lighting-moi-nhat/
Đèn led Elink https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-elink-moi-nhat/
Đèn led Kosoom https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-kosoom-moi-nhat/
Đèn led NVC https://skyled.com.vn/bang-gia-den-led-nvc/
Đèn led HC lighting https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-hc-lighting-moi-nhat/
Đèn led AC https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-ac-moi-nhat/
Đèn led HT https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-ht-light-moi-nhat/
Đèn led Comet https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-comet-moi-nhat/
Đèn led cosmos https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-cosmos-moi-nhat/
Đèn led Khaphaco https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-khaphaco-moi-nhat-2/
Đèn led FSL https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-fsl-lighting-moi-nhat/
Đèn led ELV https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-led-elv-lighting-moi-nhat/
Đèn led Vinaled https://skyled.com.vn/catalogue-bang-gia-den-led-vinaled-roboled-moi-nhat/
Đèn led Opple https://skyled.com.vn/catalogue-bang-gia-den-led-opple-moi-nhat/
Đèn led Megaman https://skyled.com.vn/catalogue-bang-gia-den-led-megaman-moi-nhat/

Bảng giá đèn trang trí hơn 8 thương hiệu

Tên đèn trang trí Link
Đèn trang trí Euroto https://skyled.com.vn/bang-gia-den-euroto-moi-nha/
Đèn trang trí Lighting And Home https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-lighting-and-home/
Đèn trang trí Nam Long Netviet https://skyled.com.vn/bang-gia-den-nam-long-netviet-moi-nhat/
Đèn trang trí Hufa https://skyled.com.vn/hot-catalogue-bang-gia-den-led-hufa-cap-nhat-lien-tuc/
Đèn trang trí Quốc Ngọc https://skyled.com.vn/bang-gia-den-trang-tri-quoc-ngoc-moi-nhat/
Đèn trang trí Verona https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-verona-moi-nhat/
Đèn trang trí Sano https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-sano-moi-nhat/
Đèn trang trí Slister https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-slister-moi-nhat/
Đèn trang trí Slister 355 Decor Lighting https://skyled.com.vn/bang-gia-catalogue-den-trang-tri-355-decor-moi-nhat/

 

Cam kết của cửa hàng đèn led Skyled – Đơn vị phân phối đèn led lớn tại TPHCM

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led Điện Quang khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn led, đèn trang trí:

– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-2 năm, đổi trả linh hoạt

– Có chứng chỉ CO,CQ.

– Có xuất hóa đơn VAT

Cửa hàng đèn led SKYLED của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VIKI là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đèn led chuyên bán Đèn led âm trần, đèn led dây, đèn led panel, đèn led tuýp, đèn led pha, đèn led ốp trần, đèn led tròn – bulb, đèn led chiếu điểm, đèn led dưới nước, đèn âm đất – đèn âm sàn, đèn led bán nguyệt, đèn led Highbay – đèn led nhà xưởng, đèn led T5, đèn led chiếu cây, đèn led thanh, đèn mắt ếch, đèn lon nổi, đèn cắm cỏ, quạt trần trang trí, đèn led cảm ứng thông minh, đèn cao áp, đèn sự cố, đèn khẩn cấp, đèn exit, đèn năng lượng mặt trời, đèn bàn học, đèn trang trí, đèn chùm, đèn ốp trần, đèn thả trần, đèn trang trí phòng khách, đèn trang trí phòng ngủ, đèn trang trí ngoài trời, đèn trang trí quán cà phê, đèn trang trí sân vườn, đèn trang trí nội thất, đèn led trang trí, đèn vách, đèn thả bàn ăn, đèn soi gương, đèn mâm, đèn ngủ, đèn bàn ngủ, đèn cây trang trí, đèn tường, đèn soi tranh, đèn trụ cổng, đèn ốp tường ngoại thất, đèn trụ sân vườn, đèn trang trí cầu thang ….

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525 – 0948 946 109 – 0933 320 468

website:https://skyled.com.vn

Trương Công Vinh
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *