[HOT] Catalogue, bảng giá đèn trang trí [LED HUFA] cập nhật liên tục

Đèn hufa, đèn led hufa
76 / 100 SEO Score

Catalogue, bảng giá đèn trang trí HUFA, đèn led HUFA (HUFA LIGHTING) cập nhật mới nhất 2020, các bạn có thể coi trực tiếp trên web hoặc tải về xem.

Catalogue, bảng giá đèn led mới nhất 2019 – 2020

Bảng giá đèn led HUFA mới nhất 2020 mới nhất, các bạn tham khảo trực tiếp trên web:

STTTên hàng hóaMô tả ngắnGiá bán thườngGiá khuyến mãi
1Đèn chùm đồng CĐ 1201/16 +8+5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1380 x H1230 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 29 bóng160.000.000 đ88.000.000 đ
2Đèn chùm đồng CĐ 1245/24+6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H860 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng66.000.000 đ36.300.000 đ
3Đèn chùm đồng CĐ 1101/28+14+7Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1080 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 49 bóng74.400.000 đ40.920.000 đ
4Đèn chùm đồng CĐ 1204/12+8+4Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H1180 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 26 – E27 x 8 bóng58.800.000 đ32.340.000 đ
5Đèn chùm đồng CĐ 1085/12+6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (18 +3) bóng66.000.000 đ36.300.000 đ
6Đèn chùm đồng CĐ 1085/9Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø860 x H830 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (9+3) bóng18.300.000 đ10.065.000 đ
7Đèn chùm đồng CĐ 1085/12Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø870 x H1050 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x (12+3) bóng42.857.000 đ23.571.350 đ
8Đèn chùm đồng CĐ 1086/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1080 x H1100 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng56.570.000 đ31.113.500 đ
9Đèn chùm đồng CĐ 1086/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø750 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng26.700.000 đ14.685.000 đ
10Đèn vách đồng VĐ 9308/1Đèn vách đồng kích thước L170 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.200.000 đ1.824.000 đ
11Đèn vách đồng VĐ 9308/2Đèn vách đồng kích thước L402 x W190 + H400, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng4.600.000 đ2.622.000 đ
12Đèn chùm đồng CĐ 1089/16Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1040 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng32.857.000 đ18.071.350 đ
13Đèn chùm đồng CĐ 1089/20 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1060 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng48.600.000 đ26.730.000 đ
14Đèn chùm đồng CĐ 1088/12 + 8 + 4Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1130 x H1170 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 24 bóng77.142.000 đ42.428.100 đ
15Đèn chùm đồng CĐ 1088/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø830 x H730 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng29.700.000 đ16.335.000 đ
16Đèn chùm đồng CĐ 1088/10+ 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H880 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng48.600.000 đ26.730.000 đ
17Đèn chùm đồng CĐ 1101/24 + 6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1020 x H760 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng47.180.000 đ25.949.000 đ
18Đèn chùm đồng CĐ 1103/24 + 12Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1150 x H1000 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 36 bóng57.000.000 đ31.350.000 đ
19Đèn chùm đồng CĐ 1192/16Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H580 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng32.400.000 đ17.820.000 đ
20Đèn chùm đồng CĐ 1192/20 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 25 bóng71.000.000 đ39.050.000 đ
21Đèn chùm đồng CĐ 1180/24 + 6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 500, sử dụng đèn đuôi E14 x 30 bóng52.860.000 đ29.073.000 đ
22Đèn chùm đồng CĐ 1180/16Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 16 bóng31.500.000 đ17.325.000 đ
23Đèn chùm đồng CĐ 1180/20Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H600 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 20 bóng39.860.000 đ21.923.000 đ
24Đèn vách đồng VĐ 9277/1Đèn vách đồng kích thước L140 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.400.000 đ1.938.000 đ
25Đèn vách đồng VĐ 9277/2Đèn vách đồng kích thước L320 x H380, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng5.400.000 đ3.078.000 đ
26Đèn chùm đồng CĐ 1231/10Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 13 bóng47.700.000 đ26.235.000 đ
27Đèn chùm đồng CĐ 1231/12 + 6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1100 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 21 bóng68.570.000 đ37.713.500 đ
28Đèn vách đồng VĐ 9275/1Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng4.280.000 đ2.439.600 đ
29Đèn vách đồng VĐ 9275/2Đèn vách đồng kích thước L330 x W190 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng6.000.000 đ3.420.000 đ
30Đèn chùm đồng CĐ 1225/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H620 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng40.570.000 đ22.313.500 đ
31Đèn chùm đồng CĐ 1225/12 + 6Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1160 x H680 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng80.710.000 đ44.390.500 đ
32Đèn chùm đồng CĐ 1226/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø850 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 11 bóng35.000.000 đ19.250.000 đ
33Đèn chùm đồng CĐ 1226/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H950 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 18 bóng51.400.000 đ28.270.000 đ
34Đèn vách đồng VĐ 9274/1Đèn vách đồng kích thước L180 x W230 x H370, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.200.000 đ1.824.000 đ
35Đèn vách đồng VĐ 9268/1Đèn vách đồng kích thước L120 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.540.000 đ2.017.800 đ
36Đèn vách đồng VĐ 9268/2Đèn vách đồng kích thước L350 x H410, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng5.000.000 đ2.850.000 đ
37Đèn chùm đồng CĐ 1217/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø820 x H640 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng37.000.000 đ20.350.000 đ
38Đèn chùm đồng CĐ 1217/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø950 x H900 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng68.500.000 đ37.675.000 đ
39Đèn chùm đồng CĐ 1174/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø800 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng47.570.000 đ26.163.500 đ
40Đèn chùm đồng CĐ 1175/8Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø700 x H560 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 8 bóng32.150.000 đ17.682.500 đ
41Đèn vách đồng VĐ 9240/1Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.650.000 đ2.080.500 đ
42Đèn vách đồng VĐ 9240/2Đèn vách đồng kích thước L320 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng4.100.000 đ2.337.000 đ
43Đèn vách đồng VĐ 9240/3Đèn vách đồng kích thước L330 x H460, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng6.630.000 đ3.779.100 đ
44Đèn chùm đồng CĐ 1162/15Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø1000 x H530 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 bóng49.142.000 đ27.028.100 đ
45Đèn chùm đồng CĐ 1208/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H780 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng39.000.000 đ21.450.000 đ
46Đèn vách đồng VĐ 9269/1Đèn vách đồng kích thước L220 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 1 bóng3.080.000 đ1.755.600 đ
47Đèn vách đồng VĐ 9269/2Đèn vách đồng kích thước L380 x H390, sử dụng đèn đuôi E14 x 2 bóng5.000.000 đ2.850.000 đ
48Đèn vách đồng VĐ 9269/3Đèn vách đồng kích thước L380 x H430, sử dụng đèn đuôi E14 x 3 bóng5.650.000 đ3.220.500 đ
49Đèn chùm đồng CĐ 1222/10 + 5Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H800 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 15 – E27 x 3 bóng42.000.000 đ23.100.000 đ
50Đèn chùm đồng CĐ 1181/10Đèn chùm bằng đồng kích thước Ø900 x H630 + 450, sử dụng đèn đuôi E14 x 10 – E27 x 2 bóng39.600.000 đ21.780.000 đ

Catalogue đèn led HUFA mới nhất theo đường link sau

 

Đèn hufa, đèn led hufa
Đèn hufa, đèn led hufa

Đèn led HUFA của nước nào?

Bạn đang đặt câu hỏi: Đèn led HUFA của nước nào?

Trả lời:

Đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA là hãng đèn led nhập khẩu chất lượng cao, sản phẩm bền đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng.

SKYLED.COM.VN – Nhà phân phối đèn led HUFA

SKYLED.COM.VN là đại lý, nhà phân phối đèn led HUFA, đèn trang trí HUFA khu vực TPHCM, cũng như toàn quốc. Sản phẩm chúng tôi được bảo hành chính hãng.

Chúng tôi cam kết sản phẩm đèn trang trí led HUFA:

– Giá cạnh tranh

– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)

– Giao hàng toàn quốc

– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)

– Tư vấn nhiệt tình

– Bảo hành 1-3 năm, đổi trả linh hoạt

Thông tin liên hệ:

CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED

ĐC: 849 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

SĐT/ZALO: 0935919525

website:https://skyled.com.vn

Nguồn: Đèn led HUFA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button